Dydaktyka

Akademia Praktyk Teatralnych
 

 

Akademia Praktyk Teatralnych "Gardzienice" powstała z inicjatywy Włodzimierza Staniewskiego we wrześniu 1997 roku i działa na podstawie sformułowanych przez niego założeń programowych.

Kursy odbywają się w rocznym lub dwuletnim cyklu. Sesje Akademii trwają 4-5 dni każdego miesiąca, odbywają się w Gardzienicach i w Lublinie, a także – przy okazji festiwali, sympozjów i wypraw – w innych miejscach Polski i zagranicy.

Po roku nauki studenci przygotowują - i prezentują w ramach repertuaru Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice – swój spektakl finalny. Opiekę artystyczną nad tą pracą sprawuje Włodzimierz Staniewski lub osoba ze ścisłej konstelacji Teatru Gardzienice.

 

Program Akademii skupia się wokół następujących tematów:

 • teatr – kształtowanie środków aktorskiego wyrazu: Pieśń – Ciało – Słowo,
 • praca artystycznej w różnych środowiskach naturalnych – przestrzeń w teatrze w relacji do przestrzeni w Naturze,
 • badania i studia tradycji źródłowych w zakresie głosu, ruchu, muzyki w różnych tradycjach i epokach,
 • dziedzictwo antyku i kultur tradycyjnych,
 • lekcje mistrzów tradycji rytualnych,
 • lekcje mistrzów teatru,
 • działalność teatralna jako czynnik kształtujący postawy w kulturze,
 • prowadzenie kursów dla aktorów teatrów repertuarowych, teatrów poszukujących, animatorów kultury, studentów w Polsce i za granicą,
 • współpraca z ośrodkami teatralnymi i kulturotwórczymi w wielu krajach świata.

 

Unikatowość Akademii Praktyk Teatralnych "Gardzienice" zawiera się między innymi w:

 • połączeniu sił teatru repertuarowego, eksperymentalnego i rdzennej twórczości ludowej,
 • uczeniu teatru przy użyciu metod charakterystycznych dla kultur tradycyjnych,
 • sięganiu do najgłębszych wartości humanistycznych i duchowych przez pracę ze słowem, muzyką, ruchem, przestrzenią teatralną,
 • kultywowaniu i odkrywaniu archaiczności,
 • budowaniu mostów między różnymi kulturami; także między tzw. „kulturą niską” i "kulturą wysoką".

 

Uczestnicy wyłaniani są spośród kandydatów z Polski i zagranicy na podstawie przesyłanych zgłoszeń i sesji kwalifikacyjnych.

Są to między innymi: animatorzy kultury w środowiskach lokalnych, instruktorzy i aktorzy amatorskich zespołów teatralnych, studenci i absolwenci – głównie kierunków humanistycznych i szkół teatralnych.

Po ukończeniu kursu adepci Akademii otrzymują certyfikaty jej ukończenia sygnowane przez wszystkich wykładowców i prowadzących zajęcia.

Wybrani studenci Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice uczestniczą w przedsięwzięciach realizowanych zarówno w Ośrodku Praktyk Teatralnych "Gardzienice" (w maratonach teatralnych realizowanych w ramach repertuaru teatru)  jak i w wyjazdach i występach w Polsce i za granicą. Niektórzy uczestniczą w międzynarodowych sesjach warsztatowych Summer Intensive, organizowanych rokrocznie dla aktorów i reżyserów spoza Polski zainteresowanych działalnością Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice".

Studenci Akademii inicjują i prowadzą wiele projektów animatorskich i artystycznych, np.: Festiwal Teatrów Błądzących, Festiwal „Off-Konfrontacje”, koncerty, warsztaty i wykłady.

 

Spektakle finalne poszczególnych roczników Akademii:

 • SCENY Z UMARŁEJ KLASY - w reż. Krzysztofa Miklaszewskiego (II Kurs Akademii)
 • MET E'MOI - na podstawie Ifigenii z Aulis w reż. P. Passiniego (II Kurs Akademii)
 • SCENY Z AWWAKUMA - opieka artystyczna W.Staniewski (III kurs Akademii)
 • WAZA FRANCOIS - opieka artystyczna M.Gołaj, J. Holcgreber (IV i V kurs Akademii)
 • IFIGENIA CYGAŃSKA - opieka artystyczna W.Staniewski (VI kurs Akademii)
 • ODYSEJA - opieka artystyczna W.Staniewski (VII kurs Akademii)
 • NIE-LUDZKA COM.MEDIA - opieka artystyczna W.Staniewski (VIII kurs Akademii)
 • SUPERMARKET I NARODOWE WODOO - reż. J.Timingeriu - absolwent VI kursu Akademii (IX kurs Akademii)
 • OSTATNI RAZ (na motywach "Budowniczego Solness" H. Ibsena) (XI kurs Akademii)

Prowadzący

Zajęcia Akademii prowadzone są przez zespół artystyczny Ośrodka Praktyk Teatralnych, współpracowników (aktorzy, muzycy, scenografowie, reżyserzy, animatorzy kultury) oraz polskich i zagranicznych twórców teatralnych, artystów, wykładowców uniwersyteckich, literatów, badaczy i reprezentantów kultur tradycyjnych.

Zespół artystyczny Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice" prowadzi zajęcia skoncentrowane wokół następujących tematów:

 • „Kompozycje teatralne w odniesieniu do dramatu antycznego" - Włodzimierz Staniewski
 • „Od podstawowych ćwiczeń partnerskich do ikonografii Starożytnej Grecji; cheironomia – antyczna sztuka gestu i słowa” - Mariusz Gołaj, Joanna Holcgreber
 • „Pieśni antycznej Grecji, pieśni różnych tradycji” - Marcin Mrowca, Tetiana Oreszko/Dorota Kołodziej
 • „Trening w przestrzeni otwartej – ćwiczenia poranne, woodball, bieg wieczorny”       - Anna Dąbrowska, Paweł Kieszko

 

Wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzili między innymi:

Kazimierz Braun – reżyser, autor książek o teatrze, profesor w Buffalo University (USA),

Piotr Cieplak – reżyser teatralny,

Małgorzata Dziewulska – reżyser, autorka książek o teatrze, dramaturg w Teatrze Narodowym,

Alison Hodge – reżyser, autorka prac i na temat teatru (Anglia),

Jurij Illjenko – reżyser filmowy (Ukraina),

Leszek Kolankiewicz – antropolog teatru, profesor Instytutu Kultury Polskiej UW,

Krzysztof Majchrzak – aktor teatralny i filmowy,

Krzysztof Miklaszewski – aktor teatru „Cricot 2″ Tadeusza Kantora, reżyser teatralny i filmowy,

Jan Peszek – aktor teatralny i filmowy,

Andrzej Seweryn – aktor teatralny i filmowy,

Maciej Rychły – muzyk, założyciel zespołu Kwartet Jorgi,

Ireneusz Guszpit - autor książek o teatrze, wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim,

Philip Zarrilli – reżyser, praktyk indyjskiej sztuki walki kalaripajatu (Anglia),

Krzysztof Rutkowski –autor wielu książek, znawca twórczości Adama Mickiewicza (Francja),

Bohdan Stupka – aktor teatralny i filmowy (Ukraina),

Zbigniew Taranienko – estetyk, filozof, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim,

Joanna Słowińska – pieśniarka związana z Piwnicą pod Baranami i muzyką tradycyjną,

Ellen Stewart – reżyser, założycielka Teatru LaMamma (USA),

Per Borg – reżyser, aktor, założyciel Teatru Stella Polaris (Norwegia),

Mirosław Kocur – autor książek o teatrze,

Andrzej Stasiuk – pisarz,

Adam Ferency - aktor teatralny i filmowy,

Jarosław Gajewski – aktor teatralny i filmowy,

Nam Bui Ngoc – mistrz wschodnich sztuk walki

Marcin Bornus Szczyciński – muzykolog,

Roman Kumłyk i zespół „Czeremosz” – muzycy tradycyjni (Ukraina),

Wojciech Dudzik – autor książek o teatrze, profesor Instytutu Kultury Polskiej UW,

Tadeusz Kornaś – autor książek o teatrze,

Krzysztof Bielawski - filolog klasyczny, założyciel wydawnictwa "Homini";

aktorzy poprzednich Konstelacji teatru "Gardzienice" i wielu innych.

 

Niektóre publikacje i realizacje filmowe na temat Akademii:

Folder „Akademia Praktyk Teatralnych”, 1998

Folder „Akademia Praktyk Teatralnych – kalendarium 1999-2003″

„Konteksty” 1-4, 2001

„Die polnische Akademie fűr Theaterpraktiken Gardzienice” Carena Schlewitt, „Theater der Zeit”, III/IV 1999

Film „Akademia Praktyk Teatralnych” (realiz. Paulina Brzezińska, Joanna Holcgreber, 2000)

 

W archiwum Ośrodka znajdują się raporty studentów oraz rejestracje audio i video większości przedsięwzięć i zajęć, które odbyły się ramach Akademii.

Działalność Akademii jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 (...) Młodzież  miasta musi mieć miejsce, w którym wyobraźnię rozbudza się nie tylko przy pomocy konwencjonalnych metod szkolnych, ale poprzez wciąganie jej do prac artystycznych i organicznikowskich, posiadających walory duchowe i najwyższe wymagania specjalistyczne.

Miejsce takie musi być wyłączone z kontekstu urbanistycznego, w którym wszystko robione jest pośpiesznie i fasadowo.

Musi gwarantować możliwość skupienia i przeżywania jego środowiskowych wartości. Musi być „nowym naturalnym środowiskiem sztuki i kształcenia”. Środowiskiem, w którym trud istnienia staje się zaczynem dla tworzenia.

Pobyt w takim miejscu powinien być treningiem wyobraźni. Powinien budować poczucie wewnętrznej wolności.(...)

Fragment 'Memoriału' Włodzimierza Staniewskiego złożonego w Ministerstwie Kultury i Sztuki w 1996 roku

 

Koordynatorem działalności Akademii jest Mariusz Gołaj –  aktor i współrealizator większości przedsięwzięć Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice".

Akademię Praktyk Teatralnych  koordynuję od ponad dziesięciu lat.

Poświęcam temu co najmniej siedem dni każdego miesiąca – dwa dni (rozłożone w ciągu miesiąca) na rozmowy z Włodzimierzem Staniewskim na temat koncepcji kolejnych sesji, na rozmowy z zaproszonymi na sesje gośćmi, którzy poprowadzą swoje zajęcia, na rozmowy z kolegami z zespołu na temat ich wątków pracy ze studentami, na opracowanie harmonogramu kolejnej sesji, korespondencję ze studentami, przygotowanie zaplecza.

A potem już tylko 5 dni pracy ze studentami – od dziesiątej do dwudziestej czwartej, od porannych ćwiczeń do biegu nocą.

Na każdej sesji, codziennie prowadzę swój wątek pracy, czuwam nad realizacją harmonogramu dnia, dbam o miejsca w jakich realizowane są kolejne wydarzenia, ale i o zastawiony stół do posiłków, i ogień w kominku, i ciepło w wynajmowanych pokojach na wsi.

Dbam o gości – wybitnych wykładowców i artystów; żeby stworzyć im najlepsze warunki; by tych kilka, czasem kilkanaście godzin pracy z „gardzienicką młodzieżą” mogły stać się istotnym wydarzeniem intelektualnym, dydaktycznym, artystycznym, żeby dla studentów Akademii były one spełnieniem i olśnieniem.

Włodzimierz Staniewski widzi każdą sesję Akademię jako kilkudniowe, ciągłe wydarzenie artystyczne, nieustanną, intensywną próbę, przygodę z teatrem. Praca z ciałem, głosem, pieśnią, wykłady, podejmowane wątki pracy teatralnej mają rozwijać wiedzę i wrażliwość studentów, budzić intelektualny niepokój, głód nowych doświadczeń i poszukiwań. Dawać radość w dotykaniu tego co teatralne ale i tego co ludzkie, tego co starożytne ale i współczesne, co lokalne i uniwersalne.

Studenci Akademii Praktyk Teatralnych - w większości ludzie młodzi, zdolni, wybrani - otrzymują w "Gardzienicach" doświadczenie obszerne i wyjątkowe. Po ukończeniu kursu, większość z nich ma je za drogowskaz w bojowaniu z codziennym kurzem bylejakości. Tworzą teatr, działają na polu animacji kulturalnej, są aktywni, doświadczeni. Akademia nie chroni ich jednak przed ich własnym losem; pomaga jedynie formułować pytania egzystencjalnie i artystycznie istotne. I nie daje gwarancji sukcesu w ich zmaganiach w błądzeniu.  

Mariusz Gołaj

 

 
 

Galeria

 
 

Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych
założony, budowany i prowadzony
przez Włodzimierza Staniewskiego

 
Wydarzenia SpecjalneMediaMapa serwisuBIP

Copyright © 2013 - 2018 by Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice | Realizacja JMC

 
 
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X