Perspektywy mantyczne. Wyrocznie, proroctwa, performatyka

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” razem z wydziałem Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego wydał książkę (w języku polskim i angielskim)  „Perspektywy mantyczne. Wyrocznie, proroctwa, performatyka”. Publikacja zawiera materiały z sympozjum pod tym samym tytułem jakie miało miejsce w OPT w Gardzienicach  dniach 26-28 września 2013 roku. Kuratorami sympozjum byli: Yana Sistovari (London University, Teatr „Thiasos”) i prof. Krzysztof Bielawski a całość