Apel o wsparcie dla uchodzców z Ukrainy


Gardzienice, 17.03.2022

Drodzy przyjaciele,
Drodzy znajomi,

Zwracamy się z apelem o finansowe wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym teatrze w Gardzienicach.

Ciężar rozdysponowania środków finansowych wzięła na siebie Pani Vlada Gavryliuk, aktorka, pedagog dziecięcy, założycielka szkoły w Kijowie Teritoria Tworienia „Creator” Kids (WWW / Facebook)

Vlada mieszka teraz w naszym Ośrodku w Gardzienicach, z mężem Olegiem Draczem (wybitnym aktorem, pedagogiem) i dwójką cudownych dzieci: Sofija (2,6 lat) i Tychin (5 lat).

Przybywają  do nas też inni uchodźcy z różnych środowisk, którym staramy się zapewnić gościnę.  

Vlada stara się określić (we współpracy z nami) jaki jest zakres potrzeb, od prowiantu, niezbędnych rzeczy do życia dla dorosłych i dzieci, potrzeb medycznych, po potrzeby szkolne dzieci, sprzęt do prowadzenia kursów oraz wysyłania wsparcia potrzebującym w samej Ukrainie.

Zorganizowała już na przykład przerzut kilkudziesięciu kamizelek kuloodpornych na Ukrainę.

Potrzeby są rozliczne i będą rosły.

PKO Bank Polski SA założył (szybko i niezwykle uprzejmie) konto w złotówkach, euro i dolarach, które poniżej podajemy.

Numery kont:
Vladyslavy Gavryliuk

Bank PKO BP SA:
Dla wpłat w złotych Nr IBAN: PL77 1020 3147 0000 8402 0167 9190
Dla wpłat w euro Nr IBAN: PL67 1020 3147 0000 8502 0167 9224
Dla wpłat w USD Nr IBAN:  PL62 1020 3147 0000 8702 0167 9216
Dla wpłat w funtach Nr IBAN: PL 03 1020 3147 0000 8802 0168 2848

Kod SWIFT Banku: BPKOPLPW

Dziękujemy w imieniu potrzebujących
Włodzimierz Staniewski,
Ania Dąbrowska, Joanna Holcgraber, Mariusz Gołaj, Marcin Mrowca 
i wszyscy pomagający z Ośrodka Gardzienice.


Gardzienice, 17.03.2022

Dear friends,  
dear colleagues,

We are appealing to you for financial support for Ukrainian refugees who have found shelter in our theatre in Gardzienice.

Mrs. Vlada Gavryliuk an actress, children’s educator and founder of the school „Territories of Creation” in Kiev, has taken on the burden of distributing funds (https//creator-actors.ga/ lub https//www.facebook.com/t.t.creator.kids/)

Mrs. Gavryliuk now lives in our theatre with her husband Oleg Dracz (an outstanding actor and theatre pedagogue) and their two wonderful children (Sofija, 2,6 and Tychin,5).

Other refugees from different backgrounds have also come to us and we are doing our best to provide them with hospitality.

Vlada (together with our cooperation), is organising the distribution of urgently needed funds.

The needs are numerous and continuing to grow: these  range from provisions, essentials for adults and children, medical needs, children’s school needs, equipment for courses, to sending support to Ukraine itself.

Vlada has, for example, already organised the shipment to Ukraine of dozens of bullet proof vests.

A the needs are numerous and will continue to grow.  

Bank PKO BP SA has (quickly and very kindly) set up an account in zloty, dollars, euros, english pounds, which we provide below.

Accounts number:
Mrs. Vladyslava Gavryliuk
Bank PKO BP SA:
For payments in PLN; Nr IBAN: PL77 1020 3147 0000 8402 0167 9190
For payments in euro; Nr IBAN: PL67 1020 3147 0000 8502 0167 9224
For payments in USD; Nr IBAN: PL62 1020 3147 0000 8702 0167 9216
For payments in english pounds; Nr IBAN: PL 03 1020 3147 0000 8802 0168 2848

Bank’s SWIFT code: BPKOPLPW

Thank you on behalf of those in need. 
Włodzimierz Staniewski, 
Ania Dąbrowska, Joanna Holcgreber, Mariusz Gołaj, Marcin Mrowca 
and all from the „Gardzienice” Centre.