ARCHIWUM

Archiwum Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” działa nieprzerwanie od początku istnienia teatru i mieści się w siedzibie w Lublinie
oraz w Gardzienicach. W ciągu ponad czterdziestu lat zebrano w nim bogate zbiory dokumentujące wszystkie dziedziny działalności Ośrodka.

 

Archiwum gromadzi materiały pozyskane podczas wypraw artystyczno-badawczych, zebrane na potrzeby pracy artystycznej i działalności kulturotwórczej Ośrodka oraz w ramach współpracy z polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, archiwami i instytucjami kultury. Wszystkie zbiory są sukcesywnie digitalizowane i udostępniane na miejscu, po wypełnieniu obowiązujących formalności.

 

Zbiory archiwum Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice" obejmują:

KONTAKT W SPRAWIE ZASOBÓW I MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH

Gardzienice

✉ archiwum@gardzienice.org
🕿 81 532 98 40

GALERIA