Misteria, Inicjacje

Misteria Inicjacje 2000 ob - Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"

 

Festiwal Misteria, inicjacje

To projekt autorstwa Włodzimierza Staniewskiego, realizowany przez Biuro Kraków 2000.

Jego pierwsza edycja stanowiła jedno z ważniejszych wydarzeń, jakie odbywały się w Krakowie w roku 2000 w związku z przyznaniem temu miastu zaszczytnego tytułu jednego z Europejskich Miast Kultury. Edycja owa była o tyle nietypowa, że odbywała się w dwóch odsłonach.

W październiku 1999 roku wspólnie z Katedrą Historii i Teorii Teatru Instytutu Filologii Polskiej UJ zorganizowano międzynarodowe sympozjum naukowe Misteria, inicjacje, które zgromadziło specjalistów z różnych dziedzin i krajów. Było ono niejako prologiem do zasadniczej części Festiwalu, zorganizowanej rok później.

W październiku przez ponad tydzień odbywały się w Krakowie prezentacje, warsztaty i spotkania nawiązujące do zasadniczego tematu projektu, będące próbą wieloaspektowego ukazania problemów związanych z różnorodnymi dramatyzacjami rytualnymi, ich funkcjami społecznymi i kulturowymi, ich przeszłością (zwł. antyczną), teraźniejszością i przyszłością.
 
Dr Dariusz Kosiński, ze wstępu do książki 'Misteria, inicjacje’, wyd. Biuro Kraków 2000
 
 
 

Program Festiwalu Misteria, inicjacje:

 • 12-16 października 1999

Międzynarodowe sympozjum Misteria, inicjacje.

W sesji naukowej wzięli udział:

prof. Jerzy Danielewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), prof. Giovanni Cerri (Instituto Universitario Orientale, Neapol), prof. Krystyna Bartol (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), prof. Warren D. Anderson (State University of Massachusetts, Amherst), prof. Annie Belis (L’Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paryż), prof. Włodzimierz Lengauer (Uniwersytet Warszawski), prof. Michael Lambert (University of Natal, Pietrmaritzburg), dr Lech Trzcionkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr Rolf Geiger (Eberhard-Karls-Universität, Tybinga), dr Anna Lazou (Greek Dances – Dora Stratou, Ateny), dr Leszek Kolankiewicz (Uniwersytet Warszawski), dr Zbigniew Taranienko, dr hab. Krzysztof Rutkowski, ksiądz Carlos Manuel de Céspedes Garcia Menocal (Kuba), Kunju Vasudevan Namboodiripad (Kerala, Indie) i inni.

W ramach sympozjum odbyły się pokazy spektaklu METAMORFOZY.

 

 • 7-14 października 2000

Festiwal Misteria, inicjacje – 2. edycja:

 • Dora Stratou – Greek Dances Theatre,
 • warsztaty „Ludowe tańce greckie z Tessalii i Wysp Jońskich”,
 • prezentacja „Wprowadzenie w misterium greckiego tańca” – prof. Ferruccio Marotti (Włochy, Uniwersytet Rzymski),
 • wykład „Mit balijskiego rytuału i teatru – od Artauda do Brooka”,
 • wykład „Krótka historia greckiego tańca od czasów starożytnych” – prof. Alkis Raftis (Grecja, OO-OONAH Art. Center’s Cultural)
 • Exchange Dancers from Taos Pueblo – Tańce społeczności Indian z Pueblo Taos,
 • pieśniarze Samawedy (Indie), warsztaty „Technika śpiewu pieśni Samawedy”,
 • prezentacja „Pieśni Samawedy”,
 • Kunju Vasudevan Namboodiripad (Indie), wykład: „Dżaiminija Samaweda: pochodzenie, styl i kontekst”,
 • Galata Mevlevi Music ans Sema Ensamble (Turcja), warsztaty „Tańce wirujących derwiszów”,
 • prezentacja „Zatraceni w ekstazie – rytuał Sema i jego mistyczna muzyka”,
 • Sheik Nail Kesova (Turcja), wykład „Wprowadzenie do sufizmu: filozofia, religia i muzyka”,
 • Zespół Jagüey (Kuba), warsztaty „Techniki cielesne związane z rytuałami afrokubańskimi”,
 • Prof. Richard Schechner (USA, Uniwersytet Nowojorski), wykład: „Znaczenie rytuału w dzisiejszym świecie – przekazywanie wiedzy rytualnej”,
 • Spotkanie z dr hab. Krzysztofem Rutkowskim, wykład „Pisanie i obrzęd. Od pasaży do przepowieści”,
 • Prof. Włodzimerz Lengauer (Uniwersytet Warszawski), wykład „O misteriach starożytnej Grecji”,
 • Ensemble Kerylos (Francja), koncert „Muzyka starożytności greckiej i rzymskiej”,
 • Specjalne wydarzenie z udziałem wybranych osób (w dworze na Wysokiej k. Jordanowa): Rytuał afrokubanskiego kultu santeria odprawiony przez grupę z kubańskiej prowincji Guantanamo.

W ramach Festiwalu odbyły się projekcje filmów o działalności Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” oraz prezentacje spektaklu METAMORFOZY.