Muzyka Świata

Baner Muzyka świata

W ramach projektu Muzyka świata organizowane były koncerty zespołów ludowych i folkowych reprezentujących różne regiony świata. Szczególna uwaga skierowana była na tematy muzyczne rzadko pokazywane w Polsce.

Koordynator programu: Marcin J. Mrowca

 

  Koncert Gruzińskiego Zespołu Pieśni i Tańca Tradycyjnego TSISKARI – ABJARI

28.10.2007 w Sali Kongresowej AR w Lublinie

Grupa Tsiskari powstała w 1980 roku w Tbilisi. W pracę artystyczną grupy zaangażowanych jest 70 tancerzy w wieku od 16 do 25 lat. Repertuar grupy tworzą melodie, kostiumy i tańce z różnych regionów Gruzji. Grupa brała udział w różnych lokalnych i międzynarodowych festiwalach folklorystycznych w takich krajach jak: Francja, Włochy, Macedonia, Rosja, Grecja i Węgry. 

Wizyta Gruzińskich tancerzy była połączona z warsztatami, które odbywały się w siedzibie Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

Prowadzący projekt: Marcin J. Mrowca

 

♦  Koncert zespołu ARGJIRO – Albania


08.12.2006
w Sali Kongresowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Męski Zespół Polifoniczny ARGJIRO powstał w Gjirokaster, mieście na południu Albanii. Założyciele – bracia Kastriot i Landi Çenko – dali o sobie znać na początku lat 1980, kiedy tworzyli trzon Grupi i të Rinjve (Grupy Młodych) – zespołu wyróżnionego pierwszą nagrodą na Narodowym Festiwalu Folklorystycznym w 1983 r. Koncertowali w wielu krajach Europy. Oprócz nagrań dokonanych w kraju, powstała również kompilacja ich pieśni, wydana we Francji w ramach Światowego Dziedzictwa Muzycznego. ARGJIRO kontynuuje najlepsze tradycje wcześniejszego zespołu. Zachowując trzon starego składu, ten zespół jest uważany przez specjalistów za jeden z najlepszych w Albanii. Do repertuaru pieśniarzy wchodzą przede wszystkim pieśni z tradycji śpiewu w Gjirokaster, które cechują się długim monomotywem oraz płynną melodycznością, ponadto w ich repertuarze znajdują się pieśni wywodzące się z innych lokalnych tradycji śpiewu polifonicznego w Albanii.

Albański śpiew polifoniczny można włączyć do całej tradycji śpiewu w basenie Morza Śródziemnego (Grecja, Sardynia, Korsyka). Jednak w tym przypadku wielogłosowość pojawia się na kilku poziomach głosowych, a sami pieśniarze oceniają wartość śpiewu zarówno poprzez jakość każdego z nich, jak i umiejętność ich przeplatania. Bazę tonową tworzy tzw. iso, czyli głos podstawowy (burdon) tworzony wspólnie przez większość pieśniarzy. Śpiew jednak tworzą trzy głosy: pierwszy (marrësi), drugi (pritësi) i trzeci (hedhësi). Jeśli głos podstawowy stanowi kanwę pieśni, to właśnie kombinacja tych ostatnich decyduje o jej melodiczności i natężeniu emocjonalnym. Ten sposób śpiewania jest rozpowszechniony na południu Albanii, przede wszystkim w regionie Labërii (stąd nazwa po albańsku: labçe), Gjirokaster, ale także w regionie Korçy. Zdarza się często, że pierwszy głos to kobieta, dzieje się tak szczególnie w pieśniach lirycznych, miłosnych lub w lamentach. Natomiast pieśni epickie na ogół są śpiewane przez mężczyzn.

 
Galeria