Noce

Koncert grupy Slobodana Markovica w trakcie Nocy Balkanskich sierpien 2000. Fot. P. Sieraczynski - Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"

Noce Irlandzkie

7-8 grudnia 1995, w siedzibie Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”

Wprowadzenie w kulturę, teatr i muzykę Irlandii.

W cyklu Zgromadzeń, koncertów i zajęć warsztatowych udział wzięli artyści z Irlandii, m.in. Tracey Camel Mc Rory, Wiliam George Hetherington, Michael Joseph Nangle, Oliver O’Donnel oraz polscy muzycy: Tomasz Daleziak, Waldemar i Maciej Rychły.

Noce Bałkańskie

7-13 sierpnia 2000, w siedzibie Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”

Rdzenna muzyka krajów bałkańskich. Warsztaty: bezpośredni przekaz tańców i pieśni. Wykłady i dyskusje. Koncerty. Zgromadzenia. Rodopskie dysonanse; obrzędowe pieśni; pasterskie zawołania – kobieca Grupa Wysokiego Śpiewu ze wsi Satovcza w Rodopach (Bułgaria), prastare ballady, eposy, pieśni miłosne; wirtuozerskie skrzypce; frenetyczne korowody – wołoski (arumuński) Zespół Slobodana Markovicza ze wsi Slatina na pograniczu serbsko-rumuńskim (Jugosławia).

Zaproszone grupy zaprezentowały unikalne w skali światowej techniki śpiewu, tańca i gry na instrumencie. Zespół Slobodana Markovicia wykonuje stare wołoskie ballady, eposy i pieśni miłosne śpiewane z towarzyszeniem skrzypiec, przekazywane drogą ustną przez nauczycieli wyspecjalizowanych w tym gatunku muzycznym. Członkowie grupy Markovicia to instrumentaliści, tancerze i śpiewacy zarazem. Wszyscy należą do mniejszości wołoskiej (arumuńskiej) w Serbii, kultywującej swoje archaiczne tradycje z wielką pieczołowitością.
Grupa Wysokiego Śpiewu to grupa śpiewaczek tradycyjnych wykonująca m.in. wielogłosowe pieśni obrzędowe o melodyce opartej na dysonansach i charakterystycznych zawołaniach. Towarzyszył im będzie Naum Strandżev – multiinstrumentalista i pieśniarz, reprezentant muzułmańskiej tradycji muzycznej wykorzystującej oryginalne melizmaty.

Oba zespoły oprócz występów w formie koncertów i udziału w widowisku KOSMOS „Gardzienic” poprowadziły warsztaty śpiewu i tańca dla studentów Międzynarodowego Kursu Akademii Praktyk Teatralnych.
Spotkania warsztatowe i występy uzupełniły wykłady poświęcone tradycjom przekazu ustnego i obrzędom Wołochów, literaturze i muzyce tradycyjnej Bułgarii, analogiom między kulturą starożytną a współczesną kulturą tradycyjną na Bałkanach.

Projekt Noce Bałkańskie został zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego – w ramach programu Sztuka bez Granic, Fundacji Kultury, Szwajcarskiej Fundacji Kulturalnej Pro Helvetia