Orkiestra Antyczna

1 satyr z lira - Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"

Orkiestra Antyczna

Projekt był realizowany w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice” od lipca 2001 do marca 2004 pod kierownictwem Tomasza Rodowicza i Macieja Rychłego:

  • Badanie starożytnych zabytków muzycznych, ich rekonstrukcja, opracowanie i aranżacje do potrzeb wykonawczych zespołu Orkiestry
  • Rekonstrukcja antycznych instrumentów w oparciu o ikonografię, we współpracy ze specjalistami od instrumentów dawnych, muzykologami i muzykami tradycyjnymi
  • Praca nad technikami wokalnymi z różnych tradycji śpiewaczych w oparciu o opracowany materiał muzyczny
  • Opracowanie technik gry na zrekonstruowanych instrumentach strunowych, dętych i perkusyjnych
  • Publiczne prezentacje w formie koncertów
  • Współpraca z muzykami tradycyjnymi i muzykologami z południowej i środkowej Europy, Azji Środkowej i Afryki Północnej w celu badania związków pomiędzy współczesną muzyką tradycyjną a muzyką starożytną
  • Dokumentacja badań i prac Orkiestry oraz rejestrację studyjną opracowanej muzyki
  • Działalność edukacyjna – pajdeia – program upowszechniania rudymentów i źródeł muzyki europejskiej wśród studentów i młodzieży licealnej


W latach 2003/2004 Orkiestra Antyczna realizowała miedzynarodowy projekt Nieznane źródła muzyki Europejskiej – Antyczna Grecja w ramach programu Kultura 2000 Komisji Europejskiej.

Kalendarium:


27 X 2001, Gardzienice; pierwszy koncert w ramach festiwalu OFF Konfrontacje

4 – 5 XII 2001, Gardzienice; koncerty z gościnnym udziałem bułgarskich muzyków Theodossiego Spassova i Stoyana Yankulova

6 VI 2002, Warszawa; koncert z udziałem Theodossiego Spassova i Stoyana Yankulova

15 VI 2002, Gardzienice; koncert z udziałem Theodossiego Spassova i Stoyana Yankulova

18 VIII 2002, Jarosław; koncert teatralizowany (inauguracja Festiwalu Pieśni Naszych Korzeni)

20 XII 2002, Centrum Sztuki Współczesnej Warszawa

9 I 2003, Gardzienice

15 – 16 V 2003, Kraków; koncert, seminarium, promocja książki J. Landelsa Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu, wyd. Homini i Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”

23 – 24 V 2003, Brzezinka k/Wrocławia, koncerty

6 VI 2003, Słupsk, koncert ( Art Festiwal Grecja 2003)

13 – 14, 19 IX 2003 i 17 – 18 X 2003 – koncerty w ramach programu Starożytna Grecja – Kosmos „Gardzienic”

29 IX -1 X 2003, Wiedeń; koncert i seminaria w ramach Międzynarodowego Sympozjum Muzyka Antyczna – zbliżenia ponad dwoma tysiącleciami. Dzisiejsze wykonania muzyki Antycznej Grecji – we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej w Wiedniu i Austriacką Akademią Nauk

20 – 23 XI 2003,  Atlantic College, Walia (Wlk. Brytania) – spektakl HODE GALATAN zrealizowany we współpracy z The Earthfall Dance Company z Cardiff, oraz sesje warsztatowe.

14 -18 I 2004, Antyczna Warszawa – HODE GALATAN. Szkice z Hymnów Delfickich – spektakl Orkiestry Antycznej we współpracy z The Earthfall Dance Company (reż. J. Ennis, J. Cohen, T. Rodowicz); promocja książki Martina Westa Muzyka Starożytnej Grecji; seminarium i warsztaty.

5 – 7 IV 2004, Poznań – Muzeum Instrumentów, seminarium Perspektywy badań nad muzyką antyczną oraz promocja książek: Martina Westa Muzyka Starożytnej Grecji oraz Johna Landelsa Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu; otwarcie wystawy zrekonstruowanych instrumrntów, koncerty i warsztaty.

Koordynacja pojektu: Tomasz Rodowicz

Kierownictwo muzyczne: Maciej Rychły

Od marca 2004 roku program funkcjonuje poza Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice” w powołanym przez Tomasza Rodowicza, Dorotę Porowską i Elżbietę Rojek Stowarzyszeniu Teatralnym CHOREA chorea.com.pl

Galeria