Ukraina – Polska – Europa

Projekt Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, realizowany pod auspicjami Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego. Był wydarzeniem cyklicznym.

Idea projektu wyrosła z wieloletnich kontaktów i współpracy Ośrodka ze środowiskami twórczymi Ukrainy.

Geneza:

W roku 1991 Włodzimierz Staniewski przy współpracy Tomasza Rodowicza i Mariusza Gołaja zorganizował pierwszą Wyprawę artystyczną Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” na Ukrainę. Zespół dotarł w Karpaty, na Huculszczyznę, w okolice Werchowyny i Bystreca.
W 1993 roku odbyła się międzynarodowa Wyprawa pod nazwą „Ukryte terytoria”, która dotarła do enklaw bułgarskich, mołdawskich, i cygańskich – nad jeziorem Kitaj, w Besarabii, w rejonie Odessy. A także na tereny północnego Polesia, w dotknięty skutkami katastrofy w Czernobylu region Równego i Sarn oraz w karpackie wioski (Krasnoilja, Zełene, Bystrec, Kryworównia).
W Wyprawie wzięli udział: aktorzy, muzycy, badacze, stażyści, obserwatorzy z wielu krajów, m.in. z Danii, Islandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji i USA.
Każdy etap Wyprawy wieńczyły zgromadzenia we Lwowie – w teatrze im. Łesia Kurbasa.
We lwowskim kościele Dominikanów prezentowane były wówczas przedstawienia: CARMINA BURANA i ŻYWOT PROTOPOPA AWWAKUMA.
Największe Zgromadzenie odbyło się na Huculszczyźnie, w Werchowynie, dawne Żabie. Wzięło w nim udział ok. 60 uczestników Wyprawy, a także wiele tradycyjnych zespołów i solistów, między innymi słynny, charyzmatyczny skrzypek Mogur.
Efektem Wypraw były sympozja, Zgromadzenia i sesje warsztatowe na które zapraszani byli ukraińscy twórcy.

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” wielokrotnie zapraszał do Polski również znane ukraińskie teatry.

Pierwsza edycja projektu odbyła się w grudniu 2000 roku, w siedzibie Teatru „Gardzienice” i w Lublinie:

 • Wystawa ikon Jerzego Nowosielskiego: OBRAZ MOŻE BYĆ ŚWIATEM LUB CZĘŚCIĄ ŚWIATA – Kurator: Monika Kubat,
 • Spektakl UKRAINSKI PISENNI STAROZYTNOSTI (Starodawne pieśni ukraińskie) – Teatr HOŁOS z Czerniowca na Ukrainie,
 • Spektakl KOŁODEC (Studnia),
 • Grupa NATALII POŁOWYNKI z Teatru Kurbasa ze Lwowa,
 • Koncert zespołu HALICKI ZABAWY z okolic Iwano-Frankowska na Huculszczyźnie,
 • Koncert zespołu RICERCARE ze Lwowa. Ukraińska muzyka barokowa.

Druga edycja odbyła się w dniach 29.11- 2.12 2001.

 • Wystawa IKONA UKRAIŃSKA XVI – XIX w. (EPARCHIA CHEŁMSKA I PRZEMYSKA) przy współpracy Muzeum w Łańcucie; wystawie towarzyszyły wykłady – Kurator: Monika Kubat,
 • Przegląd filmów m. in. BIAŁY PTAK Z CZARNYM ZNAMIENIEM, NOC KUPAŁY, STUDNIA DLA SPRAGNIONYCH,
 • Spotkanie z publicznością,
 • Sesja robocza dla studentów: Trój-jednia: obraz, gest, dramaturgia,
 • Spektakl H2OOO [KiNetik theatre] – teatr tańca z Kijowa,
 • Promocja książki Tarasa Prochasko INNE DNI ANNY Wyd. Czarne,
 • Koncert MARJANY SADOWSKIEJ z poleskimi i połtawskimi pieśniarkami,
 • Koncert zespołu DREWO ze wsi Kriaczkiwka (Połtawszczyzna),
 • Koncert śpiewaczek z Polesia (SWARYCEWICI, ZELEN, LISOWE),
 • Koncert ALEXIS KOCHAN, RICHARDA MOODY I JULIANA KYTASTEGO (Ukraina – Kanada)
 • Wystawa fotograficzna IMPRESJE Magdy Kamoli – Koordynator projektu: Marcin Jan Mrowca

Trzecia edycja odbyła się w dniach 6-21.12 2003.

 • Projekcja filmów: CIENIE ZAPOMNIANYCH PRZODKÓW, reż. S. Paradżanow, 1964,
 • Pokaz kozackiej sztuki walki BOJOWY HOPAK,
 • Projekcja filmów PROPAŁA HRAMOTA, reż. B. Iwczenko, 1972,
 • BABILON XX, reż. I. Mykołajczuk, 1979,
 • wykłady Sztuka ludowa Galicji – Myrosław Otkowycz – Dyrektor Ośrodka Konserwacji Zabytków we Lwowie,
 • Wystawa HULCUCKA IKONA NA SZKLE; WYKŁAD: Wasyl Otkowycz – Dyrektor Wydziału Kultury Miasta Lwowa,
 • IRMOSY – koncert nieznanej ukraińskiej muzyki liturgicznej, Teatr im. L. Kurbasa (Lwów),
 • Spektakl T. S. Eliott ŚMIERĆ W KATEDRZE, reż. Attyla Widnianski, Teatr Ukraińsko-Węgierski z Berehowa (Zakarpacie, Ukraina).

Czwarta edycja (2014): 
http://www.gardzienice.net/Ukraina-Polska-Europa-138.html

Piąta edycja (2016) odbyła się jako wydarzenie specjalne w ramach VI. Festiwalu Teatrów Błądzących 30 października 2016.

Galeria