Dwa Teatry – Dwa Światy; UJ, Kraków 2007

„Dwa teatry – dwa światy” – konferencja naukowa w Krakowie
Katedra Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Widowisk i Teorii Kultury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kraków, 10-12 maja 2007

PROGRAM:

Sala im. M. Bobrzyńskiego Collegium Maius UJ

10 MAJA
10.00 Otwarcie obrad: prof. dr hab. Jacek Popiel, prof. dr hab. Janusz Degler i Maria Osterwa-Czekaj.

Sesja 1
Przewodnicząca: prof. dr hab. Małgorzata Sugiera (Uniwersytet Jagielloński)
10.30: Ireneusz Guszpit (Uniwersytet Wrocławski) – Dwa teatry – dwa światy: dzień pierwszy
11.00: Jan Ciechowicz (Uniwersytet Gdański) – Teatr w podróży. Wędrowanie jako poznanie
11.30: przerwa na kawę
12.00: Henryk Izydor Rogacki (Akademia Teatralna, Warszawa) – Osterwa skamandrytów
12.30: Tadeusz Kornaś (Uniwersytet Jagielloński) – Wyprawy Stanisławskiego i Staniewskiego
13.00: dyskusja
13.30-15.00: przerwa
15.00: Promocja książki Juliusza Osterwy „Antygona, Hamlet, Tobiasz dla Teatru Społecznego” w opracowaniu i pod redakcją Ireneusza Guszpita i Dariusza Kosińskiego wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego; prowadzenie: prof. dr hab. Janusz Degler
16.00: przerwa na kawę

Sesja 2
Przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Degler (Uniwersytet Wrocławski)

16.30: Alicja Mańkowska (Uniwersytet Gdański) – Droga do odnalezienia sensu w tyglu kultury
17.00: Zbigniew Taranienko (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa) – „Gardzienice”: przez prawdę ku formie
17.30: Katarzyna Regulska (Uniwersytet Warszawski) – Reduta a Vieux Colombier
18.00: dyskusja

11 MAJA
Sesja 3
Przewodniczący: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz (Uniwersytet Warszawski)

10.00: Dariusz Kosiński (Uniwersytet Jagielloński) – Teatr z ducha muzyki: zbiornik „Gardzienice”
10.30: Joanna Pawelczyk (Uniwersytet Warszawski) – Mieczysław Limanowski – prekursor polskich „Dziadów kulturowych”.
11.00: przerwa na kawę
11.30: Jadwiga Rodowicz (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) – „Ćwiczenia gardzienickie” a niektóre aspekty formy (kata) w tradycji sztuk walki i widowisk w Japonii
12.00: Grzegorz Niziołek (Uniwersytet Jagielloński) – Antyk Gardzienic
12.30: Monika Białecka (Akademia Teatralna, Warszawa) – Od kontrkultury do alternatywy – dla tych, którym nie wystarcza kościół
13.00: dyskusja
13.30-15.00: przerwa
15.00: promocja książki Dariusza Kosińskiego „Polski teatr przemiany”, wydanej przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu; prowadzenie: dr Grzegorz Ziółkowski
16.00: przerwa na kawę

Sesja 4
Przewodniczący: dr hab. Wojciech Dudzik

16.30: Małgorzata Dziewulska (Teatr Dramatyczny w Warszawie) – Obrazy „Gardzienic”: ikona w dobie reprodukcji
17.00: Wanda Świątkowska (Uniwersytet Jagielloński) – „Każdy szekspirowski twór – wywołuje spór”, czyli o Hamlecie Juliusza Osterwy
17.30: dyskusja
18.00: spotkanie z Włodzimierzem Staniewskim – prezentacja materiałów filmowych

12 MAJA
Sesja 5
Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Michalik

10.00: Wojciech Dudzik (Uniwersytet Warszawski) – Czego nauczyły mnie Gardzienice
10.30: Małgorzata Jabłońska (Uniwersytet Jagielloński) – Dramaturgia ciała – zarys projektu badawczego na przykładzie analizy praktyk cielesnych OPT Gardzienice
11.00: przerwa na kawę
11.30: Jarosław Fret (Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław)- Gardzienicki dar języków – krok dalej
12.00: Zbigniew Osiński (Uniwersytet Warszawski) – Reduta dzisiaj
12.30: dyskusja i zamknięcie obrad

Organizatorzy: Katedra Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zakład Widowisk i Teorii Kultury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego


Zobacz więcej: