Konferencja Afrykańska

Wydział Artes Liberales logo

Konferencja naukowo-artystyczna

THEATRE FOR CONFLICT RESOLUTION (ROLA TEATRU W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTU)

TANZANIA – UGANDA – POLSKA -USA

10-12 października 2014 roku 

University of Dar es Salaam; Tanzania / Makerere University; Uganda / University of New Jersey; USA (inicjatywa) / American Council of Learned Societies, Nowy Jork (USA) / Uniwersytet Warszawski, Wydział Artes Liberales; Polska / Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”; Polska

W konferencji i programie artystycznym uczestniczyło piętnastu przedstawicieli środowisk akademickich i teatralnych z Tanzanii i Ugandy, jak również przedstawiciele University of New Jersey i Uniwersytetu Warszawskiego.

Plan konferencji:

piątek 10 października 2014 r.

godz. 17:30 Przyjazd uczestników konferencji do Gardzienic

godz. 18.00 Włodzimierz Staniewski – wygłoszenie komunikatu powitalnego

godz. 19.30 Kolacja

godz. 20.30 Zwiedzanie odbudowanego z ruin kompleksu pałacowo-parkowego Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” (Uwaga! W godzinach wieczornych odbywa się równocześnie Maraton Teatralny dla szerokiej publiczności; sale teatralne w Gardzienicach

sobota 11 października 2014 r.

godz. 9.00 Śniadanie

godz. 10.00 Prezentacja materiałów Tanzania/Uganda/USA, sala konferencyjna w Pałacu, Gardzienice

godz. 11.30 Przerwa kawowa 

godz. 12.00 W. Staniewski, wystąpienie i prezentacje filmowe na temat przedsięwzięć Teatru „Gardzienice” służących idei Theater for Conflict Resolution:

– lata ’70 XX w. Wschodnia Polska

– lata ’80/’90 XX w. Irlandia Północna i Południowa (Cross the Border Project)

– lata ’90 XX w. Ukraina.

godz. 14.00 Obiad 

godz. 16.00-17.00 Prezentacja artystów Teatru „Gardzienice” dotycząca technik teatralnych użytecznych w Theater for Conflict Resolution

godz. 19.00 Maraton Teatralny Teatru „Gardzienice” dla uczestników konferencji i publiczności

godz. 22.00 Spotkanie z W. Staniewskim i aktorami; dyskusja

niedziela 12 października 2014 r.

godz. 8.00 Śniadanie

godz. 9.00 Udział uczestników konferencji we Mszy Św. w kościele w Wygnanowicach, okolicznościowe spotkanie z ks. Zbigniewem Borowskim

godz. 10.30 Spotkanie podsumowujące, sala konferencyjna, Gardzienice

godz. 12.30 Obiad 

godz. 13.30 Wyjazd uczestników konferencji z Gardzienic