Zjazd Towarzystwa Badań Teatralnych

I Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych

Gardzienice, 25-27 X 2013

Nowe kierunki badań teatralnych. W stulecie teatrologii w Polsce

We współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

PROGRAM:

Piątek, 25 X

godz. 16.00

Inauguracja, powitanie uczestników (Włodzimierz Staniewski, Wojciech Dudzik)

godz. 16.30

I. Skoro go nie ma: Mitologie teatrologii

 • Wojciech Dudzik (UW): Mitologie teatrologii
 • Dorota Sajewska (UW): Mit efemeryczności teatru
 • Grzegorz Niziołek (UJ): Czy o tym trzeba milczeć?
 • Zbigniew Majchrowski (UG): Od rekonstrukcji (przedstawień) do dekonstrukcji (legend)
 • Patryk Kencki (IS PAN): Teatrologiczne mitologie a widowiska staropolskie
 • Krystyna Duniec (IS PAN): Historia oddolna. Subaltern study polskiego teatru

godz. 21

Spektakl Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” ORATORIUM PYTYJSKIE

Sobota, 26 X

godz. 9.45

Referat gościnny: Gerald Siegmund (Uniwersytet Justusa Liebiga, Giessen): Addressing History: Performance Space as memory space

godz. 10.30

II. Z jakim przestajesz, takim się stajesz: Badania teatralne i ich subdyscypliny

 • Dobrochna Ratajczakowa (UAM): Rozważania o teatrologii. Próba opisu sytuacji
 • Rafał Maciąg (UJ): Teatr, teatrologia na początku XXI wieku, uwikłanie w historię
 • Agata Chałupnik (UW): Teatr w kulturze – poetyka kulturowa teatru
 • Tomasz Kubikowski (AT): Wokół słowa na „p.” (wypowiedź pisemna)
 • Artur Duda (UMK): Sprzężenie zwrotne w teatrze i teatrologii
 • Daniel Sanjuan Ciepielewski (UŁ): Zmiana, ewolucja czy rewolucja? Reorientacja badań teatrologicznych
 • Agnieszka Jelewska (UAM): Teoria wielkiego wyboru. Teatrologia w galaktyce humanistyki

godz. 13.30

Referat gościnny: Jan Jiřík (Uniwersytet Karola, Praga): Polskie badania teatru z perspektywy czeskiej

godz. 15.30

Prezentacja przestrzeni Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych (oprowadza Włodzimierz Staniewski).

godz. 16.30

III. Wet za wet: Praktyka i teoria w polskich badaniach teatralnych

 • Dariusz Kosiński (UJ): Wet za wet (a mur zburzę!)
 • Włodzimierz Staniewski (OPT „Gardzienice”): Wierny ogrodnik… teatru
 • Ireneusz Guszpit (UWr, PWST Wr): O praktykowaniu myślenia o teatrze
 • Weronika Szczawińska (IS PAN) / Bartosz Frąckowiak (UAM): Instytucje, pojęcia, obiekty. Praktyka teoretyczna i teoria w ruchu
 • Joanna Ostrowska (UAM): Tworzenie jako badanie, badanie naukowe jako performowanie
 • Agnieszka Wanicka (UJ): Wet za wet, czyli historia teatru i praktyka
 • Marzenna Wiśniewska (UMK): Teatrolog jako animator, czyli sprawa pedagogiki teatru

godz. 20.30

Pokaz filmowy

Niedziela, 27 X

godz. 9.45

IV. Dom otwarty: Badania teatralne i PTBT – cele, projekty, zadania

 • Małgorzata Leyko (UŁ) – prowadzenie panelu
 • Anna Kuligowska-Korzeniewska (AT): 220. urodziny Fredry. Udział Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru / Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych w obchodzie jubileuszu
 • Dorota Buchwald (IT): Elektroniczna encyklopedia teatru polskiego
 • Ewa Wąchocka (UŚ): Intymne – Prywatne – Publiczne (zespołowy projekt badawczy Zakładu Teatru i Dramatu UŚ)
 • Ewelina Godlewska-Byliniak, Katarzyna Kułakowska, Agata Łuksza (UW): Feministyczne badania nad teatrem (projekt badawczo-edytorski HyPaTia / badania zespołowe IKP UW)
 • Dorota Sosnowska (UW): Sztuki wykonawcze: źródła i mediacje (projekt badawczy NPRH)
 • Karolina Prykowska-Michalak (UŁ): Rozwój systemów organizacji teatrów w państwach UE (projekt badawczy NCN)
 • Agata Adamiecka-Sitek (IT): Źródła teatru on-line

Więcej: http://www.ptbt.e-teatr.pl/index.php?page=zjazd_program