Rezydencje Norweskie

Plakat norwegia

Norweska Rezydencja Teatru „Gardzienice” „OGRODY I OGRODY TEATRU:

polsko-norweska wymiana rezydencjonalna teatrów”

06 -27 września 2009 (Norwegia)

03 – 24 października 2009 (Lublin, Gardzienice)

 Idea, koncepcja, oraz tytuł projektu: Włodzimierz Staniewski

PROGRAM – Teatr „Gardzienice” w Norwegii:

06 września 2009 – otwarcie projektu OGRODY I OGRODY TEATRU; pokaz filmów z archiwum Teatru „Gardzienice”, wystawa multimedialna zdjęć i fotogramów z ponad 30-letniej historii Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” – Midgard Historical Centre – Borre; Koncert muzyki z repertuaru Teatru „Gardzienice”; wystawa multimedialna – Borre Kirke

8- 10 września 2009 – Master Class – praktyki teatralne adresowane do twórców i entuzjastów teatru, grup teatralnych i studentów. Włodzimierz Staniewski, Mariusz Gołaj i aktorzy Teatru „Gardzienice” odsłonią powiązania między starożytnymi technikami aktorskimi a wciąż żywymi dziś rytuałami teatralnymi. Uczyć też będą techniki aktorskiej i reżyserskiej wypracowanej w Teatrze”Gardzienice” – Fossnes Centre

12 września 2009 – koncert pieśni Teatru GARDZIENICE – wydarzenie towarzyszące otwarciu instalacji w ramach projektu Path for the Eye; zgromadzenie artystyczne Teatru „Gardzienice” z zaproszeniem widzów i artystów Teatru STELLA POLARIS do czynnego uczestnictwa; pieśni, sceny ze spektakli, oracje, tańce; pokaz filmów z archiwum Teatru „Gardzienice” – wybrane fragmenty filmów, zdarzeń i wojaży Teatru „Gardzienice”, opatrzone komentarzem; wystawa multimedialna zdjęć i fotogramów – Fossnes Centre

13 – 15 września 2009 – warsztat prowadzony przez aktorów Teatru”Gardzienice” – Fossnes Centre

18 – 19 września 2009 – maraton Artystyczny ANTYCZNY KOSMOS „Gardzienic”; prezentacja spektakli: METAMORFOZY ALBO ZŁOTY OSIOŁELEKTRA, IFIGENIA W A…, oraz spektakli Akademii Praktyk Teatralnych – Fossnes Centre

20 – 22 września 2009 – warsztat prowadzony przez aktorów Teatru „Gardzienice” – Fossnes Centre

25 – 26 września 2009 – instalacja i próby w kościele – Oslo

27 września 2009 – prezentacja spektaklu IFIGENIA W A…; pokaz filmów z archiwum Teatru „Gardzienice”, wystawa multimedialna zdjęć i fotogramów – Kulturkirken Jakob- Oslo


PROGRAM – STELLA POLARIS w Lublinie i Gardzienicach:

03 października 2009 – koncert teatru STELLA POLARIS; sceny ze spektaklu TRUTOR & CAPITANO; wystawa kostiumów i scenografii w Galerii „Gardzienice” – Lublin, ul. Grodzka 5a, początek: Plac Po Farze

06 – 09 października 2009 –  warszatat I  – Sesja pracy teatru STELLA POLARIS nad spektaklem SEN SZAMANA – GARDZIENICE

10 października 2009 – TOURNAMENT – Dziecięcy TURNIEJ z teatrem STELLA POLARIS; warsztaty i spektakl z dziećmi – PARK – ogród teatru w GARDZIENICACH

13-16 października 2009 – warszatat II – Sesja pracy teatru STELLA POLARIS nad spektaklem STATEK GŁUPCÓW – GARDZIENICE

17 października 2009 – spektakl SEN SZAMANA teatru STELLA POLARIS z udziałem studentów Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice” w ramach ANTYCZNEGO KOSMOSU „Gardzienic” – GARDZIENICE

19-23  października 2009 – warszatat III – Sesja pracy teatru STELLA POLARIS z wybranymi studentami Akademii Praktyk Teatralnych i uczestnikami z Polski; próby spektaklu STATEK GŁUPCÓW – GARDZIENICE

23 października 2009 – spektakl STATEK GŁUPCÓW teatru STELLA POLARIS – PARK – ogród teatru w GARDZIENICACH

24 października 2009 – konferencja Ogrody – MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA o estetyce projektowania krajobrazu, „czynieniu świata pięknym”. Prelegenci (m.in.): prof. Karsten Jorgensen (Norweski Uniwersytet Przyrodniczy), prof.  Rainer Stange (Dronninga landskap AS), proj. Jerzy Uścinowicz (Politechnika Białostocka), dr Maciej Ambrosiewicz (Wigierski Park Narodowy); MAGICZNY WIECZÓR z Teatrem STELLA POLARIS (GRAND FINALE). Wspaniałe spektakle, widowiska i prezentacje oraz poczęstunek norweski – GARDZIENICE

W dniu 24-tego października 2009 roku organizuję polsko- norweską konferencję pt. OGRODY I OGRODY TEATRU. (…)

Ma ona być dialogiem koncepcji, dotyczących zespołu parkowego, należącego do Ośrodka Praktyk Teatralnych .

Celem konferencji jest przedstawienie różnych punktów widzenia i różnych wizji, jakie poszczególni specjaliści mogą przedłożyć, na rzecz zagospodarowania kompleksu parkowego.Chodzi o kreatywne podejście do idei.

Prosiłbym o wzięcie pod uwagę faktu, iż wizja stworzenia finalnego efektu ma nie tylko wiązać się z historyczną rekonstrukcją, ale że  kompleks parkowy pełni funkcję teatralną, czyli jest swego rodzaju wielką sceną, na której poszczególne fragmenty parku wraz z jego atrakcjami grają- w sposób naturalny- swoje role.

Odciskają piętno na wrażliwości i emocjach widza. Myślę tu oczywiście o atrakcyjności przyrodniczej i architektonicznej ( jak w ogrodach japońskich), ale pozostającej w ścisłym związku z aranżowanymi,  w tych miejscach szczególnego oddziaływania, zdarzeniami teatralnymi.

Dla podkreślenia teatralnej albo wręcz metafizycznej roli parku posłużę się cytatem z Michaiła Bachtina: „Wszystkie przedmioty – słońce, gwiazdy, ziemia…itd. – są człowiekowi dane nie jako przedmioty indywidualnej kontemplacji ani też bezinteresownej refleksji…

Wszystkie przedmioty wciąga ruch życia, czyniąc je żywymi uczestnikami jego zdarzeń. Przedmioty te biorą udział w fabule, nie są przeciwstawiane działaniom jako ich bierne tło”.

          Włodzimierz Staniewski

Projekt „OGRODY I OGRODY TEATRU: Polsko-norweska wymiana rezydencjonalna teatrów” realizowany był w okresie od marca do grudnia 2009 r. ze wsparciem finansowym Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG/ Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Podsumowanie: http://www.fwk.mkidn.gov.pl/assets/kalendarium/OPT%20Gardzienice.pdf

Materiały do pobrania

Galeria