Wykład na Uniwersytecie w Oxfordzie

Oxford 2015 13 - Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"

Wykład Włodzimierza Staniewskiego

oraz  prezentacja metod pracy aktorskiej i fragmentów ze spektaklu

ORATORIUM PYTYJSKIE w Oxfordzie
 

W dniach 29 – 30 czerwca 2015 roku, Włodzimierz Staniewski przebywał wraz z reprezentacją aktorską Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” w Oxfordzie (Wielka Brytania), na zaproszenie Archive of Performances of Greek and Roman Drama Uniwersytetu w Oxfordzie, z inicjatywy prof. Fiony Macintosh.

30. czerwca Włodzimierz Staniewski wygłosił wykład: „O Ekologii Teatru” we wchodzącym w skład Uniwersytetu Oxfordzkiego Jacqueline Du Pré Music Building at St Hilda’s College. Wykład wzbogacony był prezentacjami wszechstronnych technik aktorskich praktykowanych w teatrze Gardzienice oraz fragmentami spektakluOratorium Pytyjskie w wykonaniu Mariusza Gołaja, Joanny Holcgreber, Anny Dąbrowskiej i Tetiany Oreszko.

Wśród widzów znaleźli się między innymi: prof. Olivier Taplin (wygłosił wprowadzenie do wykładu), prof. Fiona Macintosh, Yana Sistovari, wykładowcy Uniwersytetu w Oxfordzie, przedstawiciele kadry naukowej Rose Bruford College, studenci i młodzi praktycy i teoretycy sztuk performatywnych.

Wykład i prezentacje spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem. Następnie prowadzono rozmowy otwierające perspektywy wymiany artystyczno-naukowej pomiędzy O.P.T. „Gardzienice” a Uniwersytetem w Oxfordzie oraz Rose Bruford College w ramach większych przedsięwzięć w kolejnych latach.Ref.:

http://www.st-hildas.ox.ac.uk/jdpevent/gardziencice-w%C5%82odzimierz-staniewski-his-pythian-oratorio

http://www.apgrd.ox.ac.uk/events/2015/04/w-odzimierz-staniewski-on-the-pythian-oratorio

Wcześniej, we wrześniu 2013 roku we współpracy z Archive of Performances of Greek and Roman Drama powstała wystawa „Transformative Stages:  A Global History of Staniewski Centre for Theatre Practices Gardzienice” skoncentrowana wokół spektakli antycznych teatru „Gardzienice”: „Metamorfoz”, „Elektry”, „Ifigenii w A…”, „Ifigenii w T…”, „Oratorium Pytyjskiego”. Prezentowana była w Gardzienicach (Pałac, Sala Konferencyjna)