METAMORPHOSES

Direction, text adaptation, dramaturgy of music:  Włodzimierz Staniewski

Language: Polish, English, Ancient Greek

Adaptation of ancient Greek music: Maciej Rychły

Lights: Paweł Kieszko

Premiere Cast: Tomasz Rodowicz, Mariusz Gołaj, Marcin Mrowca, Mariana Sadowska, Elżbieta Rojek, Joanna Holcgreber, Britta Forslund, Martin Essen-Miller, Kathrin Forsmo

In subsequent casts performed, among others: Dorota Porowska, Grzegorz Podbiegłowski, Anna-Helena McLean, Joanna Wichowska, Benedict Hitchins, Martin O’Bian, Julia Bui-Ngoc, Karolina Cicha, Justyna Jary, Barbara Songin, Aleksandra Gronowska, Alicja Żmigrodzka, Maniucha Bikont, Esztella Levko, Emilia Śniegoska, Alexia Kokkali, James Brennan, graduates of Academy for Theatre Practices “Gardzienice”

The first presentations: 1997, Gardzienice

 

Gallery