Dni Otwarte


Bramy Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych “Gardzienice” otworzyły się dla wszystkich zwiedzających. Była to unikalna okazja, by spotkać się z aktorami i twórcą Teatru, zajrzeć do odrestaurowanych obiektów kompleksu pałacowo-parkowego, zatrzymać przy wystawach na ten dzień przewidzianych, zabawić przy Zgromadzeniu Artystycznym.

Ostatni w 2014 r. Dzień Otwarty w Europejskim Ośrodku Praktyk Teatralnych “Gardzienice” odbył się 5 października (niedziela,  g. 11 – 18.00) o g. 17.00 – koncert pieśni z historii Teatru “Gardzienice”.Ośrodek Praktyk Teatralnych “Gardzienice” dostępny był od godziny 11.00 do 18.00. O godzinie 14.00 i 16.00 odbył się spacer z przewodnikiem, który zabrał gości do Pałacu, Spichlerza, Oficyny, Rządcówki, Parku i Ogrodów („Japońskiego” i „Magicznego”). Nasze obiekty są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.W Pałacu zaplanowano:

  • ekspozycję stałą rzeźb prof. Adama Myjaka, który należy do grona najwybitniejszych współczesnych polskich artystów i posiada na swoim koncie ponad 70 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. W 2005 za zasługi dla kultury polskiej, otrzymał złoty medal Gloria Artis. W 2012 roku po raz piąty został Rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pracuje również na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie prowadząc Zakład Rzeźby (www.adammyjak.com)
  • wystawę kostiumów teatralnych Abdela Farraha z kolekcji Sistovari/Thiasos Theatre
  • wystawę malarstwa Sławomira Zwierza, uznanego pejzażysty związanego z warszawskim milieu artystycznym – Teatralia. Prezentowane płótna, inspirowane duchem teatru, stanowią swoisty ikonograficzny wyjątek w jego twórczości, zwykle malarsko notującego poezję otwartych przestrzeni (choć, podobny cykl powstał już na przełomie lat 80. i 90). Swą formą obrazy te przywodzą na myśl zarówno kolorystyczną, wysublimowaną estetykę Potworowskiego, jak i surowy, nieokiełznany żywioł Neue Wilde. Kurator wystawy: Małgorzata Stępnik, czas wystawy: od 18 maja do 30 listopada 2014 roku (www.malarstwozwierz.pl)


O godzinie 17.00 odbyło się Zgromadzenie Artystyczne z reżyserem, aktorami, muzykami; w programie koncert wybranych pieśni z historycznych i obecnych spektakli Teatru “Gardzienice” (SPEKTAKL WIECZORNYGUSŁA, AVVAKUMCARMINA BURANA, METAMORFOZY, ELEKTRA, IFIGENIA W A…, IFIGENIA W T…, ORATORIUM PYTYJSKIE).

Wydarzeniu patronowała Gazeta Wyborcza w Lublinie oraz Radio Lublin.Informacje o Europejskim Ośrodku Praktyk Teatralnych “Gardzienice”

Ośrodek Praktyk Teatralnych “Gardzienice”, założony w 1977 roku przez Włodzimierza Staniewskiego, stał się dobrze rozpoznawalny dzięki swym dogłębnym badaniom w zakresie rdzennych i antycznych tradycji muzycznych, wyjątkowym technikom aktorskim (ciało, głos), dzięki zaangażowaniu w tworzenie teatru w naturalnym środowisku i akcentowaniu zasad wzajemności i muzyczności w pracy. Metoda aktorska Staniewskiego, znana jako ekologia teatru, wymieniana jest jako jedna z ważniejszych w XX wieku.
Ośrodek przez lata funkcjonował w wynajętej sali pałacu w Gardzienicach, następnie w pałacowej oficynie i pozbawiony był podstawowej infrastruktury niezbędnej do pracy artystycznej i dydaktycznej. W roku 2008 władze Województwa Lubelskiego przekazały na rzecz Ośrodka pałac w Gardzienicach wraz z drugą z oficyn pałacowych (tzw. Małą Oficynę).

Projekt budowy Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych objął renowację, przebudowę i adaptację na potrzeby Tetaru “Gardzienice” czterech obiektów kompleksu pałacowego w Gardzienicach wraz z ich otoczeniem: pałacu, północnej oficyny pałacowej, spichlerza z końca XIX wieku oraz budynku gospodarczego tzw. szopy.

Kompleksowa renowacja pałacu objęła wzmocnienie konstrukcji obiektu, wymianę dachu i wszystkich instalacji. We wnętrzach przywrócono pierwotny dwutraktowy układ przestrzenny z odtworzeniem pierwotnych ciągów amfiladowych pomieszczeń poprzez powrót do pierwotnych otworów drzwiowych oraz usunięcie współczesnych ścian działowych. Przywrócona została istniejąca w wieku XVIII wielka sień na parterze. Główne wejście zostało przesunięte, zgodnie ze świadectwami ikonograficznymi na oś skrzydła północnego. Zlikwidowano późno XIX i XX-wieczne przemurowania. Wykorzystano poddasze (pracownie, garderoby) a także piwnice, które służą teraz za pomieszczenia ekspozycyjne. Na zewnątrz obiektu, od strony zachodniej (skarpa) wyeksponowano pozostałości dawnego zamku, odkryte w trakcie badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 2009-2010.

W Spichlerzu niezbędne okazało się wyburzenie dawnej konstrukcji. Na jej miejsce, wzniesiono nową, opartą na żelbetowych stropach i stalowej konstrukcji dachu, utrzymanej w konwencji „industrialnej”. Konwencja ta jest kontynuowana w konstrukcji stalowej słupów, podciągów, balustrad, balkonów, konstrukcji windy, oraz innych elementów i detali architektonicznych. Po przebudowie budynek, zachowując zewnętrzną bryłę zyskał dwie dodatkowe kondygnacje: poddasza i piwnic.
Część zachodnią wypełnia sala teatralna, obejmująca wszystkie 3 kondygnacje.

Mała Oficyna została poddana kompleksowemu remontowi, z likwidacją istniejących ścian działowych, przebudową klatki schodowej na poddasze w celu dostosowania jej do obowiązujących wymagań techniczno-funkcjonalnych oraz odtworzeniem arkadowego podcienia od strony zachodniej.
Budynek gospodarczy został zburzony, a na jego miejscu wzniesiono Salę Prób i Zgromadzeń, z umieszczoną centralnie główną salą, połączoną poprzez rozsuwane wrota ze sceną zewnętrzną.
Nawiązując do tradycji gardzienickiego parku pałacowego, stworzono także dwa ogrody: tzw. „Magiczny Ogród” oraz „Ogród Japoński”.