THE DEAD CLASS

THE DEAD CLASS

PERFORMANCE of the II ACADEMY for THEATRE PRACTICES (1999-2001)
On the basis of the score of Tadeusz Kantor

Directed by: Krzysztof Miklaszewski

Visual art consultation: Małgorzata Czerwińska

Work supervision: Mariusz Gołaj

Co-authorof the projectWłodzimierz Staniewski

Music recording:  Tomasz Rodowicz, Anna-Helea McLean, Grzegorz Podbiegłowski, Anna Maria Dąbrowska

Sound: Krzysztof Dominik

Gallery