KALEJDOSKOP 2021 – nabór


„Ludzie, którzy są pełni energii.
Miejsce, które zapiera dech.
Teatr, który zachwyca barwami form
niczym szkiełka w Kalejdoskopie”

Festiwal organizowany jest w Gardzienicach, gm. Piaski, woj. lubelskie i ma formę konkursu, w którym biorą udział młodzieżowe amatorskie grupy teatralne, których większość obsady stanowią osoby w wieku 13 – 19 lat. 

Zgłaszane przedstawienia mogą być oparte o wszelkie istniejące formy wypowiedzi teatralnej i powinny mieścić się w przedziale czasowym 20 – 60 minut. Łączny czas na montaż i demontaż scenografii nie mogą przekroczyć 30 min.

Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń oraz szczegóły dot. festiwalu znajdują się w regulaminie w zakładce „Karta zgłoszeń i regulamin”

Organizator Festiwalu: Fundacja Architekci Kultury
Partner: OPT „Gardzienice”

Więcej informacji na Facebooku: fb.com/Kalejdoskop