Niedziela Otwarta


Wraz z nadejściem ciepłych dni i możliwością ponownych spotkań  serdecznie zapraszamy na kolejną już w tym roku • Niedzielę Otwartą • 27 czerwca 2021

❃ Niedziela Otwarta ❃

To czas, w którym Kompleks Pałacowy Ośrodka Praktyk Teatralnych będzie dostępny dla zwiedzających w godzinach od 10.00 do 18.

🍀S P A C E R  z przewodnikiem

O godzinie 14.00 i 16.00 zapraszamy na spacer z przewodnikiem, który zabierze gości do Pałacu, Spichlerza, Oficyny, Rządcówki, Parku i Ogrodów – „Japońskiego” i „Magicznego”.

🎼K O N C E R T  wieczorny

O godzinie 17.00 zapraszamy na koncert muzyki klasycznej lub Zgromadzenie Artystyczne z reżyserem, aktorami i muzykami; w programie koncert wybranych pieśni z historycznych i obecnych spektakli Teatru „Gardzienic” (SPEKTAKL WIECZORNY, GUSŁA, AWWAKUM, CARMINA BURANA, METAMORFOZY, ELEKTRA, IFIGENIA W A…, IFIGENIA W T…, ORATORIUM PYTYJSKIE).

🖼 W Pałacu zaplanowano:


✦ ekspozycję stałą rzeźb
prof. Adama Myjaka, który należy do grona najwybitniejszych współczesnych polskich artystów i posiada na swoim koncie ponad 70 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą.
• W 2005 roku za zasługi dla kultury polskiej, otrzymał złoty medal Gloria Artis. W 2012 roku po raz piąty został Rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracuje również na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, prowadząc Zakład Rzeźby.
✦ wystawy czasowe
✦ wystawę kostiumów teatralnych Abdela Farraha z kolekcji Sistovari/Thiasos Theatre
✦ wystawę poświęconą 40-leciu działalności OPT „Gardzienice”
✦ multimedialne prezentacje w przestrzeniach Pałacu i w plenerze

*Program może ulec zmianie.

Uwaga!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju i na świecie:

Zwiedzających obowiązują następujące zasady:

1) Zwiedzający mają obowiązek zakrywania twarzy i nosa za pomocą maski, maseczki, odzieży lub jej części.

2) Od obowiązków określonych w ppkt 1) zwolnione są dzieci do lat 4 i osoby niepełnosprawne albo wymagające opieki oraz osoby, które nie mogą zakrywać ust z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim.

3) Prosimy o dezynfekcje dłoni płynem odkażającym lub założenia jednorazowych rękawiczek, a także zachowania bezpiecznego dystansu podczas przemieszczania się po terenie teatru.

4) Zakazuje się dotykania zarówno eksponatów jak i wszelkich innych przedmiotów i powierzchni, z wyjątkiem poręczy i pochwytów.

5) Zwiedzający mają obowiązek stosować się do zaleceń porządkowych wydawanych przez pracowników obsługi.

6) W przypadku wybierania się do Gardzienic większą grupą – prosimy o kontakt z biurem w celu ustalenia dodatkowej  godziny lub dodatkowych pracowników tak by uniknąć sytuacji większego kumulowania się w poszczególnych pomieszczeniach.

obraz 2 - Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"