PARK

Opis

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, będący użytkownikiem części parku, od kilku lat prowadzi prace zmierzające do przekształcenia go w przestrzeń opartą na założeniach ekologicznych i zgodnych z zasadami sztuki ogrodniczej (kompleksowy plan zagospodarowania przestrzeni).

Zaniedbany przez lata park został uporządkowany, wysadzono w nim rzadkie gatunki drzew i krzewów ozdobnych. Na terenie parku powstał niewielki ogród botaniczny i ogrody tematyczne:

japoński – w dolnej części kompleksu

magiczny – powyżej zabudowąń ( odgrodzony murem)

herbarium – naprzeciwko wejścia do chaty

Przestrzeń otwarta parku służy teatralnym działaniom plenerowym.

Galeria