Wieś gardzienice

Opis

Leży w odległości 32 km na południowy wschód od Lublina na terenie podzielonym licznymi wzniesieniami, głębokimi jarami i dolinami Giełczwi. Administracyjnie podlega pod powiat w Świdniku i gminę w Piaskach. Piaski są najbliższym ośrodkiem miejskim, odległym o trzy kilometry. Dwadzieścia kilometrów od wsi zbiegają się trzy ważne formacje geograficzne – Niż Środkowoeuropejski, Wyżyna Małopolska i Niż Środkoworosyjski.

Stulecia wcześniej przez ten obszar przechodziły szlaki handlowe; użytkowana od średniowiecza droga  z Zachodu na Wschód i znany już w XIII w. szlak łączący porty czarnomorskie z bałtyckimi.

Galeria