Plany i opis działań

Podstawowym celem projektu jest przekształcenie istniejącej współpracy pomiędzy teatrami Gardzienice i Stella Polaris w stałe partnerstwo, które będzie konsekwentnie rozszerzane o dalsze podmioty, dzięki posiadanej przez oba teatry szerokiej sieci współpracy z instytucjami i czołowymi twórcami obu krajów.

Do uzyskania tego efektu wykorzystany zostanie potencjał (także zasoby infrastrukturalne) nowego partnera – Centrum Spotkania Kultur Lublinie.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Łączy teatr z muzyką, filmem, sztukami wizualnymi oraz refleksją teoretyczną. Partnerstwo zawiązane w ramach wspólnych działań będzie skutkować wymianą wiedzy i umiejętności, przyczyniając się do profesjonalizacji kadr środowiska teatralnego (ale również twórców sztuk wizualnych, muzyków, filmowców itp.) obu krajów. Idea projektu zasadza się na przygotowaniu wspólnej produkcji teatralnej, wykorzystującej muzykę i multimedia.

Produkcja ta będzie ostatecznym efektem projektu. Jednak równie ważny będzie sam proces jej przygotowania. Będzie on obejmował wydarzenia – rezydencje artystyczne twórców polskich w Norwegii oraz norweskich w Polsce. W ich trakcie artyści z obu krajów będą pracowali nad wspólnym nowym przedstawieniem, a równocześnie będą wystawiać dla lokalnej publiczności własne spektakle, i prowadzić warsztaty teatralne. Działaniom tym będą towarzyszyły wystawy odwołujące się do teatru i promujące współczesnych twórców z obu krajów.

Koncepcja wspólnej nowej produkcji odwołuje się do mitologii polsko-słowiańskiej oraz norweskiej (Wikingowie) w okresie kształtowania się chrześcijaństwa w Polsce i Norwegii. Wątki, które będą poruszane, to: – najdramatyczniejsze wydarzenia historyczne tego okresu, – odwołania do najważniejszych postaci historycznych, jak Mieszko I w Polsce oraz Olaf I Tryggvason w Norwegii. – wzajemne przenikanie pogańskich tradycji norweskich i polskich – wzajemnie ze sobą i z chrześcijaństwem – motywy z literatury polskiej i norweskiej, zwłaszcza dramatu, odwołujące się do wczesnej historii obu kultur, w tym z klasyki polskiego dramatu -dzieł S. Wyspiańskiego „Bolesław Śmiały”, „Wesele”, „Wyzwolenie”, dzieł Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego; a literatury norweskiej – do Henrika Ibsena „Sancthansnatten”, „Hærmændene paa Helgeland”, oraz sag.

Motywem przewodnim widowiska będzie wyprawa norweskich Wikingów nad Morze Czarne, z zamiarem zdobycia skarbów bogatych osad greckich. Ich trakt wiedzie przez wyżynę lubelską. Zajmują prastarą słowiańską warownię, usytuowaną na jednym ze strategicznych wzgórz. Dochodzi do symbiozy – wspólnoty Słowian i Wikingów i zawarcia przymiera n rzecz wspólnej już teraz ekspedycji, przeciw opływającym w bogactwa osadom starożytnych Greków. Wspólnie zdobywają bogactwa. W drodze powrotnej znaczna część Wikingów postanawia osiąść ze Słowianami na ich rodzinnym, wzgórzu. Zakładają kwitnącą osadę. Nadają jej nazwę Gardzienice, co oznacza osada bohaterów (Gardzia – znaczy bohater).

Widowisko i jego narracja zrealizowane będzie w konwencji Iliady i wprawy po złote runo. Forma operowa z orkiestrą, chórem i solistami. Narrator – Pieśniarz snuje opowieść, w którą wplatane będą sceny batalistyczne, wędrowne, kupieckie; miłosne, religijne i inne; z życia codziennego i rytuały fantastyczne.

W wersji premierowej tłem współgrającym z narracją i akcją będzie architektura i krajobraz Kompleksu Pałacowo-Parkowego Ośrodka w Gardzienicach.

Przy prezentacjach w innych miejscach użyte zostaną projekcje tła wyświetlane na dużych ekranach. W wielu scenach żywy plan przeplata się z projekcjami audiowizualnymi w technice Mapping 3D.

Wymaga to nakręcenia licznych scen filmowych w naturalnych warunkach plenerowych; w Norwegii i w Polsce. Użyta zostanie nowoczesna technologia multimedialna. Autorem scenariusza oraz reżyserami będą liderzy obu grup teatralnych: Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” – Włodzimierz Staniewski oraz teatru „Stella Polaris – Per Spildra Borg.

Jeśli chodzi o oprawę muzyczną – nawiązaliśmy wstępnie współpracę z Maciejem Rychłym, Janem Kantym Pawluśkiewiczem oraz Zygmuntem Koniecznym. W kwestii obsady kluczowej roli narratora jesteśmy w rozmowach z Operą Królewską w Warszawie.