Program otwarcia projektu

grafiki dla norwegow7 - Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"

„Praktykowanie historii. Norwegia i Polska – odnajdywanie w czasie i przestrzeni.”

Interdyscyplinarne przedsięwzięcie Teatrów Stella Polaris i Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice z udziałem Partnerów,
w sferze: teatru i filmu; muzyki i tańca; sztuk wizualnych i refleksji akademickiej 

25 – 29 sierpnia 2021

26 sierpnia (czwartek)  | Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Część I:
godz. 14:00 | Duża Kieszeń Sceny CSK
Oficjalna ceremonia otwarcia połączona z konferencją prasową
– Katarzyna Sienkiewicz – Dyrektor Centrum Spotkania Kultur i Wojciech Goleman – Z-ca Dyrektora d/s administracyjnych Teatru Gardzienice
– słowo od przedstawicieli władz
– Włodzimierz Staniewski – Dyrektor Teatru Gardzienice (inicjator projektu) i Per Spildra Borg – Dyrektor Teatru Stella Polaris
– pytania dziennikarzy

Część II:
godz. 15:00 | Duża Kieszeń Sceny CSK
Konferencja dotycząca inspiracji projektu; „Początki – fakty, historie, mity – Polska, Norwegia i Wikingowie”
– prof. Przemysław Urbańczyk: Między Bagdadem a Reykjavikiem. Ziemie polskie we wczesnym średniowieczu / Between Bagdad and Reykjavik. Polish territories in the early Middle Ages
– Frans-Arne Hedlund Stylegar –  Ways of Christianization: Eastern influences in the Scandinavian Viking Age / Metody chrystianizacji. Wpływy ze Wschodu w Wieku Wikingów w Skandynawii
– Ragnar Orten Lie – Spearheads in the change of religions in Norway (800-1100 AD) / Liderzy zmian religijnych w Norwegii (w latach 800-1100).
– Dyskusja

Część III:
godz. 18:00 | City Projekt – 1 CSK
Wernisaż – otwarcie wystawy „Stella Polaris: „Podróż” // „the Journey”

25-29 sierpnia (środa – niedziela)  | Kompleks Pałacowo-Parkowy w Gardzienicach
warsztaty Stella Polaris w Gardzienicach (uczestnicy biorą udział w pokazie „Snu Szamana” 29.08)

27 sierpnia (piątek) | Kompleks Pałacowo-Parkowy w Gardzienicach: Spichlerz
godz. 19.00 przedstawienie pt. „Legenda o Wielkich Narodzinach” // „The Legend of the Grand Birtht”  

28 sierpnia (sobota) | Kompleks Pałacowo-Parkowy w Gardzienicach godz. 18.00 – przedstawienie pt. „Ślad” // „Footprint” (Merete Klingen) | Park w Gardzienicach, następnie pokaz specjalny w wykonaniu grupy Stella Polaris |  Spichlerz

9 sierpnia (niedziela) |  Plac Teatralny przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
godz. 19.00 – spektakl plenerowy pt. „Sen Szamana”// „Dream of the Shaman”  

Szczegóły oraz wejściówki:

✲ Koszt: bezpłatne
Uwaga: Obowiązują wejściówki na spektakle 27.08 i 28.08. Na spektakl plenerowy 29.08 – wstęp wolny.

Rezerwacje / Zapisy:
☏ +48 81 532 98 40 • pn.-pt. 10.00-18.00
☏ +48 81 582 13 98 • tylko w dniu wydarzeń odbywających się w Gardzienicach.
e-mail: office@gardzienice.org


LEGEND OF THE GREAT BIRTH

A scenic presentation of how five different European cultures view their own myths of how the world was created.  Exploring legends through poetic texts, dance, film and movement. Created with funding through ”Creative Europe ” a programme of the European Union.  Script developed in cooperation with Director Nikolas Kamtsis of the Greek Aeroplio-Topos Allou Theatre.

LEGENDA O WIELKICH NARODZINACH

Sceniczna prezentacja jak pięć różnych kultur europejskich postrzega swoje mity o tym jak powstał świat.  Eksplorowanie legend przez teksty poetyckie, taniec, film i ruch. Spektakl powstał dzięki dofinansowaniu z programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”.  Scenariusz został opracowany we współpracy z reżyserem Nikolasem Kamtsisem z greckiego teatru Aeroplio-Topos Allou.

FOOTPRINT – RETURNING HOME

A performance art project created and performed by Merete Klingen of Stella Polaris.  Klingen has dived into the lives and stories of her foremothers dating all the way back to 1675, looking for connections and ties to her life and her self.  What lies in our DNA? How can we change our DNA to  pass on the strength, the wisdom and the unconditional love of our ancestral mothers to coming generations?

Idea and actor:  Merete Klingen
Music and film: Andreas Strand Renberg
Scenic supervisor: Per Spildra Borg

/ www.footprintperformance.com /

ŚLAD – POWRÓT DO DOMU

Projekt performatywny stworzony i wykonywany przez Merete Klingen ze Stella Polaris.  Klingen zanurzyła się w historie i opowieści jej przodkiń sięgające 1675 roku, szukając powiązań z własnym życiem i sobą.  Co kryje się w naszym DNA? Jak możemy zmienić nasze DNA, aby przekazać siłę, mądrość i bezwarunkową miłość naszych przodkiń następnym pokoleniom?

Koncepcja i wykonanie:  Merete Klingen
Muzyka: Andreas Strand Renberg
Reżyseria: Per Spildra Borg

THE DREAM OF THE SHAMAN

Ancient Nordic times considered poeple with skills to be shamans and priestesses. They lead ceremonies where mythology was enacted, exposing the very depth of Nordic folklore.  This performance is inspired by these tales and it’s rituals celebrate life, nature and heritage.

Borg is leading a workshop culiminating in this performance, working with his own cast and local participants to re-create this performance on site of different venues and new casts at every performance.

The performance is created, directed and performed by Per Spildra Borg

SEN SZAMANA

W starożytnych czasach nordyckich osoby posiadające niezwykłe zdolności uważane były za szamanów i kapłanki. Przewodzili oni ceremoniom, podczas których odgrywano sceny mitologiczne, ukazujące głębię nordyckiej kultury ludowej.  Spektakl jest inspirowany takimi opowieściami, a odprawiane w nim obrzędy sławią życie, przyrodę i dziedzictwo kulturowe.

Borg prowadzi warsztaty, których kulminacją jest ten spektakl. Pracuje z własnym zespołem i z nowymi uczestnikami warsztatów aby na nowo odtwarzać swój spektakl w różnych miejscach i z nowymi obsadami każdego z przedstawień.

Spektakl jest tworzony, reżyserowany i realizowany przez Pera Spildrę Borga.


WERNISAŻ WYSTAWY „THE JOURNEY” // ‘’PODRÓŻ» | STELLA POLARIS (NORWEGIA)

Wystawa będzie prezentowana po raz pierwszy w Lublinie. Składają się na nią fotografie, materiały filmowe, kostiumy i rekwizyty, które stały się znakiem rozpoznawczym norweskiego teatru Stella Polaris.

___
????? ?????? ??????? założył w 1985 roku założył Per Pildra Borg wraz z żoną Merete Klingen. To uznany teatr działający w domenie teatru ulicznego, cyrku i akrobatyki. Jego celem jest praca nad międzykulturowym zrozumieniem i integracją kultur. Zespół składający się z profesjonalnych aktorów, muzyków i freelanserów z Norwegii i zagranicy realizuje projekty o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

??? ??????? ???? jest aktorem, instruktorem, muzykiem, od 1985 roku reżyserem w Teatrze Stella Polaris. Swoją karierę teatralną rozpoczął w 1979 roku jako współzałożyciel Saltkompaniet, jednej z pierwszych norweskich niezależnych grup teatralnych. W latach 1981–1985 współpracował z Teater Beljash.

Per Spildra Borg pracuje z rytmem, improwizacją, spirytualnym podejściem do pracy na scenie. Większość spektakli tworzy, odwołując się do mitologii nordyckiej i szamańskich tradycji.

W 1997roku został nagrodzony prestiżową nagrodą Norwegian State Artist Allowance, Otrzymał rozliczne nagrody od norweskich instytucji za jego wkład osobisty w budowanie norweskiego świata teatralnego. W 2014 roku został laureatem nagrody Norwegian Stage Instructors.
___

Wernisaż: 26 sierpnia, godz. 18.00.
Termin wystawy: 26 sierpnia – 17 października 2021 (codziennie od 12:00 do 18:00 oprócz poniedziałków).
Miejsce: Centrum Spotkania Kultur, City Project -1. Wstęp wolnyWspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej 
___

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021 w ramach Programu „Kultura”