English version ENGLISH VERSION

Krotochwila

KROTOCHWILA, ALBO HISTORIA GARDZIENIC W 5 MINUT
SPEKTAKL XIII AKADEMII PRAKTYK TEATRALNYCH(2017 – 2018)

 Inspiracją do stworzenia Krotochwili  jest 40 letnia historia Ośrodka Praktyk Teatralnych ,,Gardzienice”. W prezentacji studentów Akademii przeplatają się motywy ze spektakli Gardzienic oraz fragemnty recenzji. Premiera ,,Krotochwili” odbyła się w ramach Festiwalu 40 – lecia Teatru Gardzienice w 2017 roku.
 
Opieka artystyczna: Włodzmierz Staniewski
Reżyseria: Maciej Gorczyński
Światło: Paweł Kieszko
Krotochwila