Pożegnanie Zbigniewa Wieczorka


Z głębokim żalem przyjmujemy wiadomość o śmierci

pana Zbigniewa Wieczorka

 oddanego Pedagoga, Przyjaciela teatru 

i nieocenionego Przewodnika wielu pokoleń młodzieży

po świecie kultury.

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie, Najbliższym

i społeczności szkolnej VI LO. im. J. Kochanowskiego w Radomiu

Zespół Teatru Gardzienice

.