Otwarcie Pracowni Ekologii Teatru

Artes 1 - Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"

Otwarcie Pracowni Ekologii Teatru na ARTES LIBERALES 

Kolegium Artes Liberales – Uniwersytet Warszawski

25 marca 2015

Program:

14:00 Warsztaty cheironomii prowadzone przez Joannę Holcgreber i Mariusza Gołaja, Sala konferencyjna Artes Liberales

Uroczysta inauguracja Pracowni Ekologii Teatru pod kierunkiem Włodzimierza Staniewskiego na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego

16:30 Powitanie Gości przez prof. Jerzego Axera, Dziekana Wydziału Artes Liberales

16:45 Podpisanie Porozumienia o współpracy przez Wydział Artes Liberales UW oraz Teatr „Gardzienice”

17:00 Wykład inauguracyjny Włodzimierza Staniewskiego w ramach kursu Ekologia Teatru z prezentacjami aktorów i muzyków Teatru „Gardzienice”, Sala konferencyjna Artes Liberales