English version ENGLISH VERSION

Warsztaty Teatralne

 

Sesje Warsztatowe Praktyk Teatralnych

 

Program adresowany jest do młodzieży działającej w amatorskim ruchu teatralnym, animatorów kultury, nauczycieli, instruktorów teatralnych, zespołów oraz szkół teatralnych.

Uczestnikom oferujemy trening składający się z następujących komponentów:

  • Ruch – w oparciu o technikę ćwiczeń wzajemnościowych, wypracowaną na przestrzeni lat w Gardzienicach.
  • Ćwiczenie głosu – udoskonalanie umiejętności śpiewu solowego i chóralnego.
  • Muzyka – nauka fragmentów muzycznych antycznej Grecji, pieśni tradycyjnych oraz utworów twórców komponujących dla teatru ”Gardzienice”.
  • Cheironomia – antyczna sztuka łączenia słowa z gestem.
  • Praca z tekstem – interpretacja i sposoby podawania.
  • Sceny – konstruowanie ujęć i scen teatralnych jako kompozycji polifonicznych składających się z muzyki – słowa – ruchu.

Proponujemy także:

  • Projekcje filmów i materiałów audiowizualnych z archiwum Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.
  • Prezentacje spektakli.
  • Prezentacje technik aktorskich w wykonaniu zespołu OPT.
  • Dyskusje tematyczne.

Sesje warsztatowe odbywają się w „Gardzienicach”. Możliwe są sesje wyjazdowe.

Przyjmujemy zgłoszenia grup 12 – 40 osobowych.
Koordynacja: Anna Dąbrowska

Galeria

Materiały do pobrania