Warsztaty Teatralne

 

Sesje Warsztatowe Praktyk Teatralnych

 

Program adresowany jest do młodzieży działającej w amatorskim ruchu teatralnym, animatorów kultury, nauczycieli, instruktorów teatralnych, zespołów oraz szkół teatralnych.

Uczestnikom oferujemy trening składający się z następujących komponentów:

 • Ruch – w oparciu o technikę ćwiczeń wzajemnościowych, wypracowaną na przestrzeni lat w Gardzienicach.
 • Ćwiczenie głosu – udoskonalanie umiejętności śpiewu solowego i chóralnego.
 • Muzyka – nauka fragmentów muzycznych antycznej Grecji, pieśni tradycyjnych oraz utworów twórców komponujących dla teatru ”Gardzienice”.
 • Cheironomia – antyczna sztuka łączenia słowa z gestem.
 • Praca z tekstem – interpretacja i sposoby podawania.
 • Sceny – konstruowanie ujęć i scen teatralnych jako kompozycji polifonicznych składających się z muzyki – słowa – ruchu.

Proponujemy także:

 • Projekcje filmów i materiałów audiowizualnych z archiwum Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.
 • Prezentacje spektakli.
 • Prezentacje technik aktorskich w wykonaniu zespołu OPT.
 • Dyskusje tematyczne.

Sesje warsztatowe odbywają się w „Gardzienicach”. Możliwe są sesje wyjazdowe.

Przyjmujemy zgłoszenia grup 12 – 40 osobowych.
Koordynacja: Anna Dąbrowska

Galeria

Materiały do pobrania

Zajęcia online dla szkół podstawowych i liceów

 

Historia Sztuki oraz Teatr / słuchowisko

Projekt „SZTUKA DO DRZWI PUKA”

 

 • zajęcia 1.30 min razem
 • zajęcia 2 x 45 minut, rozdzielone na dwa różne spotkania. 

Każde zajęcia z cyklu „Sztuka do drzwi puka” to 45 minut, w tym bardzo dużo materiału ilustracyjnego, ciekawostek.

Zajęcia z historii sztuki są przygotowane także w formule 20 minut teorii, 20 minut prac plastycznych w oparciu o określone materiały. 

Tematy zajęć z Historii Sztuki (zajęcia z Historii sztuki mogą kończyć się krótką częścią praktyczną):

 1. „Ach ten impresjonizm! Plama i kolor czarują nas światłem!
 2. Czy sztuka może być „naiwna”? Ale jak? Kilka słów o sztuce Art brut i sztuce naiwnej.
 3. Rokokoko i barokko czy jak? O trudnych pojęciach w sztuce, przejęzyczeniach i baroku w koku”.
  4. W której wazie jedli zupę? Sztuka starożytnej Grecji w całości i w detalu. Czerwono i czarnofigurowe malarstwo na wazach, architektura antyczna, mistrzowie rzeźby.
 4. Mumia nam nie straszna – o sztuce starożytnego Egiptu słów kilka.
 5. Boże Narodzenie w malarstwie / o sztuce malowania zwierząt na przedstawieniach Bożo Narodzeniowych. Jak się zmieniały, czym się różniły od średniowiecza do malarstwa współczesnego.

Zajęcia z przygotowania tekstu scenicznego – SŁUCHOWISKO


Zagadnienia poruszone podczas zajęć (w formie krótkiego wykładu, które zostaną  poparte konkretnymi ćwiczeniami):

CZĘŚĆ I – teoretyczno- praktyczna

– oddychanie w procesie w mówienia;
– fonacja i rezonans – wzmacnianie głosu;

– poprawna wymowa i techniki artykulacji;

– praca nad oddechem i dykcją;

– przygotowanie tekstów do prezentacji scenicznej;

– środki artystycznego wyrazu;

CZĘŚĆ II – praktyczna

Finałem zajęć może być wspólnie wypracowane krótkie słuchowisko na przykładzie znanych polskich wierszy lub utworów literackich. Podczas tej części zajęć wspólnie pomyślimy nad interpretacją tekstu, nad frazowaniem, nad intonacją zdania, nad modulacją głosu czy natężeniu głosu.

Tematy Licealne:

 1. Impresjonizm i inne izmy. O ile plamy, koloru, światła i cienia w obrazie.
 2. Czy sztuka może być „naiwna”? Kilka słów o sztuce Art brut i sztuce naiwnej.
 3. Sztuka wyboru, czyli co w sztuce i dla sztuki jest najważniejsze..
 4. Sztuka współczesna – gdzie kończy się granica sztuki
  (sztuka współczesna i zjawiska jej towarzyszące) 
 5. Realizm magiczny a surrealizm, dokąd zabierze nas Marc Chagall, i czym zachwyci nas Rafał Olbiński.
 6. Boże Narodzenie w malarstwie / o sztuce malowania zwierząt na przedstawieniach Bożo Narodzeniowych. Jak się zmieniały, czym się różniły od średniowiecza do malarstwa współczesnego.