Galeria „Gardzienice” działa przy Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice” od roku 1997.

Główną przestrzenią wystawienniczą Galerii „Gardzienice” jest labirynt piwnic przy ulicy Grodzkiej 5a w Lublinie (Stare Miasto).

Multimedialne wystawy organizowane są również w kompleksie pałacowo-parkowym w Gardzienicach.

W latach 2000-2004 kuratorem wystaw była Monika Kubat.

Następnie współpracowali z Galerią m.in. Katarzyna Porczak i Krzysztof Bartnik.

Od roku 2008 kuratorem wystaw jest Zuzanna Zubek-Gańska.

Kalendarium wystaw Galerii „Gardzienice” w latach 2009-2017 (*wcześniejsze lata – w opracowaniu):

Wystawy 2021

28.01 – 20.02 – wystawa malarstwa Pawła Wyborskiego „Pejzaże metafizyczne; W poszukiwaniu pra miejsca”. Wystawa miała swój wernisaż online, i z uwagi na obostrzenia covidowe nie była dostępna dla zwiedzających.

25.03 – 25.04 – wystawa malarstwa Magdaleny Kopron – Kusiak „W Teatrze Natury”
Wystawa animalistyczna, wernisaż miał miejsce 25 marca (online). wystawa była niedostepna dla zwiedzających z uwagi na obostrzenia covidowe w miesiacu marcu. Od kwietnia można ją już było oglądać.

25.03 – 24.04 – wystawa malarstwa Magdaleny Kopron- Kusiak „Przestrzeń. Woda. Powietrze”.

12.05 – 09.06 – wystawa rzeźby Magdaleny Karłowicz „Piękno”.
Wystawa ta była dostępna dla zwiedzających, jak również wernisaż, który miał miejsce 12 maja 2021r.

09.07 – 22.07 – wystawa malarstwa Marcina Ziółkowskiego „Oblicza Teatru 328”.

09.09 – 27.09 – wystawa instalacji Agnieszki Jankowskiej „Archiwum”. Wystawa dostepna dla zwiedzających.

07.10 – 26.10 – wystawa rzeźby, grafiki i rysunku Magdaleny Abakanowicz „Bestiariusz współczesny”, zbiory pochodziły z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz z Fundacji Magdaleny Abakanowicz-Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego w Warszawie.

29.10 – 20.12 – wystawa malarstwa Artura Popka „Skrycui Paliwożercy”. Wernisaż miał miejsce offline, wystawa była dostępna dla zwiedzających.

16.12 – wystawa malarstwa na szkle Joanny Pawłat „Proxima B”. Wystawa stypendialna połączona z promocja tomika wierszy / haiku o tym samym tytule.2020

09.07-24.07
Wystawa malarstwa Mariusza Drzewińskiego „Struktury i Przestrzenie” – odsłona druga

21.05-24.07  
Wystawa malarstwa Mariusza Drzewińskiego „Struktury i Przestrzenie”

Wystawa STRUKTURY I PRZESTRZENIE to zestaw prac malarskich w różnych formatach ukazujących abstrakcję geometryczną. Jest to abstrakcja ściśle powiązana z op artem bo złudzenia optyczne i zaginanie rzeczywistości wizualnie są cechą obrazów artysty. Niektóre z obrazów przywodzą nam na myśl podłogi z Drohobycza lub ozdobne kafle z Havany. Są bardzo dopracowane, niezwykle dekoracyjne. Jednocześnie Mariusz Drzewiński sprawia, że oglądanie jego prac wymyka się ramom obrazu. Ponieważ niezwykle potraktowane są linie, płaszczyzny, kolory, gra światła i cienia. Daje to wrażenie mylenia oka, sprawiania, że obraz przez nas postrzegany jest inaczej. Tracimy stabilność podłogi. Piękna wystawa rozdzielona jest na dwa poziomy galerii, na ekspozycje w czarnej przestrzeni oraz w białych, industrialnych wnętrzach.


20.02-15.03
Wystawa malarstwa Stanisława Baja „Luminiscencje”
Wystawa malarstwa i rysunku Stanisława Baja „Portret rzeczywisty”

Twórczość Stanisława Baja oscyluje wokół dwóch rodzajów malarstwa: portretu i pejzażu. Portrety polskich chłopów o utrudzonych, zmęczonych twarzach i wyrazistych rysach są przepełnione psychologiczną obserwacją i zadumą. Z mistrzowską pasją w oddawaniu prawdziwego realizmu postaci tworzy artysta niepowtarzalny wizerunek polskiego chłopa. Wyjątkowe miejsce w twórczości Stanisława Baja zajmuje jego matka, gdyż uwieczniona jest na wielu portretach, które emanują pięknem, skromnością, wprawiają w zadumę.Pejzaże Stanisława Baja przedstawiają głównie rzekę Bug, która przeistacza się w zależności nie tylko od pory roku i dnia, ale także od stanu ducha artysty. Jej nieokiełznany urok prowokuje malarza do zmagań z nią, z jej odwiecznym, często dość ponurym wizerunkiem. Artysta stara się  jednak wydobyć nowy, inny wymiar, bardziej wdzięczny i przychylny.Na wystawie Artysty w części podziemnej zaprezentowano cykl „Matka” ukazujący portrety malarskie i rysunkowe matki artysty. Niezwykle autentyczne ujęcia pokazują starość, upływ czasu, jednocześnie ukazują doskonały warsztat artysty i umiejętność werystycznego ujęcia modela. Prezentowane w podziemiach prace są niezwykle autentyczne.

16.01-16.02
Wystawa malarstwa Magdaleny Szyszkowskiej „Inni”

„Inni”, to cykl obrazów, których bohaterami są dzieci ze starych fotografii (od drugiej połowy XIX wieku do II wojny światowej), za ich pośrednictwem pragnę zabrać widza w nostalgiczną podróż do bezpowrotnie przemijających czasów. Inny świat, inne dzieci… zaduma, nostalgia, wzruszenie i próba zastanowienia się nad czymś niewyrażalnym, co dla współczesnego człowieka zdaje się być niezrozumiałe. Utrwalony (zamrożony) w czasie moment trwający kilka, może kilkadziesiąt sekund, staje się dla mnie inspiracją twórczą do „wskrzeszenia umarłego”. Przesuwające się przed oczami postacie na obrazach są jak zdjęcia anonimowych klientów atelier fotograficznych, których za pomocą malarskiej narracji przywołuję ponownie do życia.”
/ fragment pracy doktorskiej Magdaleny Szyszkowskiej.

 

2019


19.12.2019 – 10.01.2020r.
Wystawa Ikon „Ikona bez granic”

Zaprezentowane prace powstawały na warsztatach prowadzonych przez Mykola Sobolivskyiego. Prace nawiązywały do najróżniejszych czołowych Ikon.
Wystawa odbyła się przy okazji jubileuszu 10 lat Ikonopisania w Domu Kultury Ruta.
Druga część wystawy zaprezentowana była w Domu Kultury Ruta przy ul Różanej 8 w Lublinie.

24.10 – 17.12
Wystawa  malarstwa, rysunku, plakatu „Ryszard Kaja. Teatralny Bar Świata Małopolskiego”.

Na wystawie zaprezentowano zbiór prac Ryszarda Kai, były to zarówno plakaty  z cyklu „Polska”, jak i plakaty do spektakli teatralnych, wystaw, wydarzeń kulturalnych. Ponadto na wystawie znalazły się liczne obrazy olejne, monotypie, fragmenty dzienników, elementy scenografii, projekty kostiumów teatralnych. Współkuratorem i pomysłodawcą tytułu wystawy był Leszek Jamrozik, odpowiedzialny również za znakomity wybór prac artysty na wystawe.


19.09 – 11.10
Wernisaż Bursztynowy Trójkąt- Magiczny Symbol Unii

Na wystawie zaprezentowano zbiór prac malarskich P. Rudzkiej – Przychody, których inspiracją była struktura bursztynu. Wielobarwne dzieła obrazowały najróżniejsze odmiany bursztynu widziane przez pryzmat wyobraźni artystki. Wystawie towarzyszyła imponująca kolekcja Doktora Geologii – Lucjana Gazdy- kolekcja bursztynów z Polski, Rusi, Litwy i Ukrainy.


15.08 – 14.09
Wystawa „Miodem płynące” – Stanisław Brach

 

27 czerwca – 12 lipca
„SZEPTUCH a – Natura to źródło kobiety”

Szeptucha – wystawa stanowiła nostalgiczną opowieścią o przemijaniu i ulotności chwili. Pełna napięć, stonowanych barw, delikatna i malarska opowieść, znajdująca swoje odbicie w delikatnym pejzażu.
BARBARA SZEPTUCH – dyplom z grafiki w pracowni wypukłodruku na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Podyplomowe studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie.
Zajmuje się twórczością w dziedzinie malarstwa, grafiki, rysunku, form przestrzennych.

9 maja – 3 czerwca
Wystwa prac  Jarosława Koziary oraz Franciszka Żbika  „Wszystko jest jednością”  

Na wystawie został zaprezentowany zbiór fotografii, dokumentujących działania na festiwalach LandArt Festiwal / były to realizacje z wielu lat, wielu różnych twórców. Ponadto w Sali czarnej zaprezentowana została kilkumetrowa Arka, na której znalazły się figury zwierząt z masy papierowej wykonane przez Franciszka Żbika. Zwierzęta był tworami połowicznie fikcyjnymi. Odwzorowanymi w skali 1 do 10.
„Wszystko jest jednością” Jarosława Koziary i Franciszka Żbika to projekt w całym swoim spektrum dedykowany naturze. Dwóch Artystów, pozornie różne techniki lecz siła przekazu i wartości sprawiają, że prezentowana w naszej galerii wystawa i przesłanie, które ona niesie jest niezwykle spójne.
Nie jest to zwykła ekspozycja o skrajnie dekoracyjnym charakterze i lekkim odbiorze. To list do potomnych, a także niekonwencjonalny manifest, mający na celu uzmysłowić jak wielka odpowiedzialność na nas spoczywa. Przekaz ponad miarę aktualny, wyrazisty, sprecyzowany i widoczny… z lotu ptaka, o tonie nie proszącym, ale nakazującym – uszanuj mnie. Naturę.

4 kwietnia – 26 kwietnia
Wystawa obrazów Rafała Ereta „NOKTURNUM III”

Wystawa malarstwa nocnego Rafała Ereta. Obrazy utrzymane zostały w stylistyce nocnej.
W twórczości Rafała Ereta, rzeczywistość małego miasta łączy się z doświadczeniami i zdobyczami europejskiej tradycji malarstwa. Chociaż jego malarstwo pozostaje w sferze realnego przekazu, trudno jest jednoznacznie wskazać na konkretne fascynacje i powiązania ze sztuką dawnych mistrzów, najważniejsze inspiracje, twórca wydaje się czerpać wyłącznie z indywidualnych doznań i doświadczeń. Rafał Eret, to artysta dojrzały, który odnalazł swój autonomiczny, rozpoznawalny język przekazu i własną drogę, na której istnieje też pole do eksperymentu.

 

14 marca – 31 marca
Wystawa  obrazów Andrzeja Cwaliny TRIBUTE TO FANGOR

Tribute to Fangor” to swoisty rodzaj odpowiedzi na twórczość Wojciecha Fangora. Rodzaj polemiki, na którą zamiast zdań składają się uderzenia pędzla o płótno. Słów tu nie trzeba. Przemawia siła koloru. Zdecydowanie. Spoglądamy na płótna lecz nie odnajdujemy już Fangora. Mamy nowe spojrzenie na kolistość formy, na zapętlenie, na koncept. Sztuka w swoim spectrum zatoczyła już koło, a koło jest u Cwaliny punktem wyjścia do autorskiej interpretacji świata, jest jego początkiem i końcem

 
7.02 – 4.03
Wystawa  obrazów Julity Malinowskiej „RELOKACJE”

Artystka zaprezentowała na wystawie ponad 40 swoich prac. Malując, „relokuje” wybrane postacie z dzieł wielkich mistrzów o dużym znaczeniu historycznym lub niezwykle ważne na mapie sztuki. Przenosi je do nowej rzeczywistości całkowicie zmieniając kontekst. Ale mimo to, ich przekaz pozostaje jak najbardziej aktualny. Artystka w uzasadniony sposób sięga do dzieł klasyków. I robi to nie tylko z uwagi na niewątpliwy aspekt dekoracyjny przedstawionych postaci, ale także na ich znaczenie. A także bagaż niedopowiedzeń, które tym dziełom towarzyszą od dziesiątek lat. Warto zwrócić uwagę przy oglądaniu prac Artystki na niezwykłe zjawisko postrzegania na nowo już funkcjonujących przedstawień w sztuce.  Jedyne co zdradza ukryte w płótnach postacie to nasza pamięć oryginału.  Artystka na swój malarski język lokuje w ten sposób na swoich obrazach Infantkę Małgorzatę z dzieła Velazqeza, czy też „Kąpiącą się” z obrazu Renoira. Relokuje lecz nie transponuje, jakby się mogło zdawać. Nie zabiera im charakteru oryginału, nie przetwarza.

17.01 -31.01
Wystawa rysunków „Zwierzyńczyk” Adama Sarana


Na wystawie zaprezentowano zbiór najnowszych prac Artysty – Adama Sarana- wykonanych tłustą pastelą na papierze formatu B. Artysta ukazał różne zwierzęta, posiadające cechy znajomych mu osób. Tytułowi mieszkańcy Zwierzyńczyka to utrzymane w stylistyce art. Brut niezwykłe, ekspresyjne i bardzo dojrzałe przedstawienia niektórych gatunków. Wystawa należała do wystaw w tematyce sztuki naiwnej, Artysta – Adam Saran – jest osobą z zespołem Aspergera.Nie posiada gruntowego wykształcenia artystycznego, lecz jego prace są doskonałe.

 

2018

15.11 -12.12
Wystawa „Pogranicza” – wystawa rysunku i projektów Wojciecha Fangora oraz fotografii Bogdana Sarwińskiego.


„POGRANICZE to obszar położony blisko granicy oddzielającej terytoria różniące się pod pewnymi cechami. To także obszar, w którym graniczą ze sobą dwie kultury czy dwie epoki. Na styku dwóch „terytoriów z różnymi cechami”, dwóch osobowości, pasji i wrażliwości, zawsze powstaje jakieś napięcie, przepływ energii, tworzy się jakaś trzecia wartość i następuje jakaś reakcja. Ta wystawa jest próbą opowieści o tym, jak fotograf spotkał malarza: o tym, co się działo na pograniczu, gdzie fotograficzne piksele i malarskie pigmenty przenikały się nawzajem przez 10 lat. ” cyt. za B. Sarwińskim

24.10 / prezentacja jednorazowa.
Prezentacja filmu „Przestrzenie Fangora”

18.10 – 15.12
„Coraz bliżsi chwili, która zmieni nas w tchnienie”
Wojciech Fangor z kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz w obiektywie Bogdana Sarwińskiego.


Zaprezentowane na wystawie prace malarskie Wojciecha Fangora oraz rzeźby pochodziły ze zbiorów centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, na wystawie zaprezentowano także duży zbiór fotografii dokumentujących proces twórczy, dzieła, miejsca, sytuacje, sfotografowane przez Bogdana Sarwińskiego, przyjaciela Artysty i zawodowego fotografa. Pan Bogdan Sarwiński był współkuratorem ekspozycji.

20.09- 12.10
Wernisaż wystawy Agnieszki Wójtowicz – „Człowiek tłumu.Miasto”

Cykl 13 płócien o jednakowym rozmiarze 1 x 1 m., nawiązujących tematem do poprzednich cykli obrazów, takich jak: ,,Z ulicy”, ,,W scenerii miasta. Dokąd?”, ,,Przestrzeń miasta. Kolory”.
Tak, jak w poprzednich cyklach, inspiracją była rzeczywista scenografia miasta autorki; szyldy, rozkłady jazdy autobusów, impresja kolorów, tak w tym poruszyła problemy z jakimi osobiście może się zetknąć lub spotykać, będąc częścią większej całości, dużego zbiorowiska ludzi, tłumu.
,,Opisała” w swoich pracach problem jednostki, z którą się utożsamia, człowieka, który poza miejskim tłumem gubi sens swego istnienia, rację bytu, równowagę. Jedynym czego się trzymała to hasła, znaki, kody miejskiej ulicy, czując, że to wyraża głos ludzi, większej całości i tylko ta stabilizacja niepozwala czuć się wyalienowanym.

29.08 -10.09
Wernisaż wystawy – V Międzynarodowe Spotkania Ze Sztuką

01.06 – 22.06
Wystawa malarstwa Marty Kunikowskiej-Mikulskiej „Dusze Polne”

Marta Kunikowska-Mikulska urodziła się 23 lipca 1981 roku w Łodzi. W latach 2000-2005 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych im.Władysława Strzemińskiego w Łodzi, na Wydziale Grafiki i Malarstwa. W 2005 roku obroniła dyplom w zakresie grafiki warsztatowej w Pracowni Technik Litograficznych pod kierunkiem prof. Witolda Warzywody. Aneks do tej pracy powstał w Pracowni Malarstwa pod kierunkiem prof. Mariana Kępińskiego. Inspiracji do swoich prac dyplomowych, a także późniejszej twórczości Marta Kunikowska-Mikulska szuka w polskich podaniach i wierzeniach ludowych

19.04 -10.05
Wystawa malarstwa Jacka Wojciechowskiego – TRZY PEJZAŻE 

Tytułowe „Trzy pejzaże” w Galerii Gardzienice są wyciszone, niemal ascetyczne, oddają harmonię i napięcia natury. „Pejzaż z Muszyny ”, „Pejzaż zimowy” i „Przypływ i odpływ, wody wieczny ruch, powiedz mi przyjacielu, czyżby nas było dwóch?” to obrazy wielkofomatowe, w których można niemal utonąć. Skomplikowane tytuły autor nadaje celowo – aby zaintrygować, niekiedy rozśmieszyć widza, rzuć mu jakiś trop.

 

02.03 – 30,03
Katarzyna Adamek – Chase Planetarium – wystawa malarstwa

Za pomocą prezentowanych obiektów, Katarzyna Adamek-Chase na naszych oczach analizuje szereg istotnych zagadnień, które w symbolice swej sięgają wgłąb pytań o cywilizację i jej naturę.

 

2017

 

19 października

Agata Kosmala Ślady – wystawa malarstwa

 

wrzesień 2017

Międzynarodowe spotkania ze sztuką – Lublin 2017

 

Kontynuacja spotkań z 2014, 2015 i 2016 r. nawiązująca do odbywających się w latach 70-tych Lubelskich Spotkań Artystycznych, które były miejscem wymiany interdyscyplinarnych doświadczeń artystycznych. Do udziału w plenerze zaprosiliśmy 14 artystów plastyków z Polski i z zagranicy. Zaproszeni artyści uwiecznili na płótnie walory estetyczne i krajobrazowe naszego miasta. P . Międzynarodowe spotkania ze sztuką – Lublin 2017 to kontynuacja spotkań z 2014, 2015 i 2016 r. nawiązująca do odbywających się w latach 70-tych Lubelskich Spotkań Artystycznych, które były miejscem wymiany interdyscyplinarnych doświadczeń artystycznych. Do udziału w plenerze zaproszono 14 artystów plastyków z Polski i z zagranicy.

 

24 lutego – 24 marca 

Wystawa Katarzyny Hołdy Kora / Persefona – W projekcie artystka kontynuuje pracę nad mitem o Demeter i Persefonie. Do tej pory tworzyła lalki, przedstawiające boginie, między innymi właśnie te dwie. Jednak nie wyczerpała wtedy tematu (teraz zresztą też nie). Artystka próbuje zastanowić się głębiej, kim są te boginie, jaką drogę wskazuje każda z nich.

12 stycznia – 10 lutego

Wystawa Agnieszki Wójtowicz Przestrzeń Miasta. Kolory – trzecia odsłona cyklu obrazów poświęconych Lublinowi. Dwanaście wielkoformatowych obrazów nawiązuje do historycznego, industrialnego charakteru miasta. W tych pracach dominuje kolor. Każda z nich to jeden odcień wybrany z ogromnej palety barw. Wszystkie prace zarówno razem jak i oddzielnie są jedną całością.

 

2016

6 października – 18 listopada

Wystawa „(NIE)REALNE” Michaliny W. Klasik

 

4 – 23 czerwca

Wystawa malarstwa na jedwabiu Okamgnienie Katarzyny Porczak, Zygmunta Łukasiewicza i Aliny Bloch. Wystawa zawierała najnowsze kompozycje jedwabne Aliny Bloch, Katarzyny Porczak oraz Zygmunta Łukasiewicza, artystów związanych z Warszawską ASP, którzy w swoich działaniach na jedwabiu stale podejmują praktykę doświadczania z materią. Czynność ta jest czymś z pogranicza magii i racjonalności, która otwiera drogę do doświadczania koloru, światła i gry z trzecim wymiarze.

 

14 kwietnia – 4 maja

Wystawa Magdaleny Wdowicz – Wierzbowskiej Po prostu męża mi brakuje; Spotkanie z Wdowami oraz Tata. Na wystawę składały się będą zdjęcia obrazujące spotkania Artystki z kobietami, które straciły swoich mężów. Projekt fotograficzny „Tata”-  jest to projekt niezwykle głęboki, ujmujący. Ściśle koresponduje z projektem „Po prostu męża mi brakuje; Spotkania z wdowami”.

 

10 marca – 10 kwietnia

Wystawa malarstwa i rysunku Andrzeja Strumiłło.

 

4 lutego – 23 lutego

Wystawa „Ulotność” Włodzimierza Dawidowicza.


7 stycznia – 1 lutego

Wystawa malarstwa Seweryna Jańskiego „Dym i minerał” – prace artysty prezentują rzeczywistość złożoną z przeciwstawnych elementów – lotnych i przemijających oraz twardych i stałych – jak dym i minerał.

 

2015

10 grudnia – 4 stycznia 2016

wystaw malarstwa Agnieszki Wójtowicz „W scenerii miasta; Dokąd”.

relacja: https://www.youtube.com/watch?v=BgkOUfsJdeo&feature=player_embedded

 

22 października – 4 grudnia

Wystawa malarstwa SENSY / BYTY / MARY Jana Kantego Pawluśkiewicza – ekspozycja wcześniejszych obrazów, pochodzących z cykli: KRAJOBRAZY, FAKTY I LUDZIE, WĘDRÓWKI PO MORZU CZERWONYM, ŚCIANY, OGRÓD JOZAFATA oraz SENSY BYTY MARY.

 

17 września – 15 października

Wystawa fotografii „Kontakt” Macieja Cieślaka – Na wystawie zaprezentowano nietuzinkowy i jedyny w swoim rodzaju cykl fotograficznych portretów obrazujących osoby z Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Pucku.

 

13 sierpnia – 10 września 2015

Wystawa malarstwa „Korzenie”. Karolina Matyjaszkowicz

 

Luty 2015 – Kwiecień 2015

Wystawa malarstwa „W Głębi” Karoliny Jarosławskiej oraz Klaudii Ka

Karolina Jarosławska maluje przyrodę poszukując w jej otoczeniu wewnętrznego spokoju. Przebywając pośród obrazów zagłębiamy się w abstrakcyjne i rytmiczne wyobrażenie lasu, rzeki czy morza.
Klaudia Ka podejmuje inny aspekt tematu poszukując spokoju wewnątrz siebie, a obrazy powstałe w snach przedstawiają las i zamieszkujące go istoty. To co w nas zwykle zmienne i eteryczne nabiera realistycznych form.

 

Styczeń 2015

Wystawa malarstwa Karola Karwowskiego „Labirynty”

W malarskiej twórczości Karola Karwowskiego topos labiryntu pojawia się już w cyklu zapoczątkowanym w 2010 roku, a opatrzonym tytułem: Znaki, kody, labirynty. Artysta stosuje tutaj oryginalne podobrazia z płyty paździerzowej; co też przynosi pewne symboliczne konsekwencje. Podłoże to bowiem swą formą niejako wręcz prowokuje skojarzenia z chaosem materii, z aleatorycznym czynnikiem istnienia. W rojowiskach monochromatycznych, nerwowo „fluktuujących”, naturalnych form pojawiają się jednak  linie proste i figury-znaki, krzyże i kwadraty wprowadzające element sacrum, sugerujące istnienie jakiejś absolutnej geometrii, pierwotnego ładu.

 

2014

Listopad 2014 – Maj 2015

Wystawa fotogramów „Tętno Majdanu” Ołeksieja Karpowycza

 

Fotogramy OŁEKSIEJA KARPOWYCZA przedstawiają wydarzenia kijowskiego MAJDANU widziane z osobistej perspektywy wrażliwego autora.Zdjęcia zostały wykonane na Placu Niepodległości w Kijowie w miesiacach listopad 2013 – marzec 2014. Fotogramy pokazują wydarzenia Rewolucji Godności: od pierwszych pokojowych akcji do końca aktywnych działań.

 

 

Listopad 2014 – Styczeń 2015

Wystawa rzeźby Jarosława Pajka

Tytuł wystawy to „Dialog”. Wystawa odnosi się do tematu drogi krzyżowej.

W sztuce temat Drogi Krzyżowej funkcjonuje od dwóch tysięcy lat, podejmowało go wielu artystów na całymświecie. Zamiarem Jarosława Pajka było ukazanie tematu Drogi Krzyżowej w taki sposób, aby poprzez możliwie prostą formę uwaga widza została skupiona na doznaniach duchowych i prowokowała do refleksji.  Artysta ukazał przedstawienie wybranych stacji w sposób niekonwencjonalny, a zarazem sięgający po tradycyjny rzeźbiarski. Wszystkie prace zostały wykonane w granicie. Rzeźby są próbą konfrontacji z powszechnie znaną ikonografią Drogi Krzyżowej. Jest to również propozycja odejścia od schematów na rzecz przemyślanego symbolu-znaku, będącego osobistym kodem zawartych w nim treści.

 

Październik – Listopad

Wystawa malarstwa Michała Minora.

Artysta NIŻEM OBYWATELSKIM (w skrócie N.O) nazwał określany tak przez tworce stan ludzkiej świadomości, postawę, zachowanie, wpisujące  się w poznawcze sposoby ujmowania wartości. N.O obejmuje swą definicją narracje zawarte w obrazach namalowanych przez Michała Minora w latach 2011-2013.

 

Październik – listopad

Wystawa „Fragile? / Kruche?”

Na wystawę składały się prace 4 artystek: Alicji Kupiec, Oliwii Beszczyńskiej, Sigrid Espelien (Norwegia), Petro Svobody (Australia), które zmierzyły się z tematem filiżanek, zębów, izolatorów i muszli klozetowych, udowadniając, że porcelana ma wiele twzarzy choć w sztuce zdaje się przeważać jej delikatny, ulotny charakter. Wystawa współorganizowana z Otwartą Pracownią Sławomira Tomana.

 

Maj

Wystawa „Człowiek: ciało – umysł – egzystencja”

wystawa współorganizowana przez: Galerię im B. Słomki (KUL), Wydział Artystyczny UMCS i Galerię Gardzienice.
 

kwiecień – maj

Wystawa rysunków Piotra Kmiecia „Natura Natury”

Wystawa opatrzona tytułem Natura natury stanowi kompilację dwóch cykli rysunkowych powstałych w latach 80., a inspirowanych przyrodą parku nałęczowskiego. Ekspozycja ta – będąca również wynikiem poszukiwań Artysty w materii archetypowych form, swoistego sacrum geometrii – można traktować zarazem jako aneks do retrospektywnej prezentacji jego malarstwa, która gościła w 2013 roku w przestrzeniach Muzeum Lubelskiego na Zamku oraz krakowskiego Pałacu Sztuki.

 

marzec – kwiecień

Wystawa Pawła Żaka „Fotografie”

 

styczeń – luty

Wystawa Katarzyny Hołdy „LALKI”

 

2013

listopad – grudzień

Wystawa „Kaligrafia/ De Calligraphia Latina” Franciszka Starowieyskiego

 

październik – listopad

Wystawa malarstwa Marii Wnęk „Jej wszyscy świeci”

 

październik

Wystawa Ann Karin Myklebostad „Błękitne źródła”.

 

Wrzesień

Wystawy towarzyszące Festiwalowi Otwarcia Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, eksponowane w pałacu, spichlerzu oraz w przestrzeniach otwartych w Gardzienicach:

– Wystawa Miry Żelechower – Aleksiun

– Wystawa zbiorowa artystów, którzy prezentowali swoją twórczość w Galerii „Gardzienice”. Wyeksponowano na niej plakaty operowe i teatralne Rafała Olbińskiego, kaligrafie Franciszka Starowieyskiego, malarstwo japońskie Sensui Oikawy – Mistrzyni Kaligrafii Japońskiej, fotografie Macieja Cieślaka, zdjęcia Zdzisława Beksińskiego, malarstwo i rzeźby Henryka Musiałowicza, obrazy Miry Żelechower-Aleksiun, etniczne wycinanki Elżbiety Majewskiej-Hernandez oraz prace Grażyny i Bogdana Markowskich.

– Wystawa kostiumów teatralnych proj. Abdel Farrah, z kolekcji Sistovari/Thiasos Theatre

– Wystawa „Homo Homini Liber” wydawnictwa Homini

– Wystawa rzeźb Adama Myjaka

– Wystawa prac pochodzących z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

– Wystawa malarstwa Grażyna i Bogdan Markowscy

– Wystawa prac Ann Karin Myklebostad

– Wystawa fotografii Krzysztofa Bielińskiego

– Wystawa prac Christiny Papageorgiou

– Ekspozycja wykopalisk archeologicznych wydobytych przy odbudowie kompleksu pałacowego w GARDZIENICACH

– Ekspozycja projektów architektonicznych prof. Jerzego Uścinowicza

 

czerwiec – lipiec

Wystawa „Henryk Musiałowicz/Odnowa/ – Maciej Cieślak/Od nowa/”. Wystawa rzeźby i malarstwa Henryka Musiałowicza oraz fotografii Macieja Cieślaka. Była to wystawa premierowa.

 

maj  – czerwiec

Wystawa Mistrzyni Kaligrafii Japońskiej Sensui Oikawa „Habataki”. Wystawa połączona z warsztatami.

 

kwiecień – maj

Wystawa miedziorytów i plakatów Eugeniusza Geta – Stankiewicza. Zaprezentowane na wystawie prace pochodziły ze zbiorów Muzeum Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz z kolekcji Galerii Sztuki Platon/Wrocław

 

Marzec

Wystawa wycinanek artystycznych Elżbiety Majewskiej – Hernandez „Wewnętrzny Pejzaż”

 

luty – marzec

Wystawa grafiki i malarstwa greckiego artysty Andreasa Kolovosa  „Labirynty Emocji”

 

styczeń – luty

Wystawa Aleksandry Radczenko „Tylko Fotografia”

 

styczeń – luty

Wystawa  grafiki Marii Koldryn „Faktury Ziemi”

 

2012

grudzień – styczeń 2013

Wystawa  malarstwa i rzeźby Grażyny i Bogdana Markowskich „Droga”. Wystawa z okazji 40-lecia pracy twórczej artystów. Na wystawie zaprezentowano zbiór obrazów P. Grażyny Markowskiej oraz zespół rzeźb wykonanych przez P. Bogdana Markowskiego

 

październik – listopad

Wystawa Fotografii Zdzisława Beksińskiego z kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, własność Anny i Piotra Dmochowskich. Wystawa połączona została z licznymi projekcjami multimedialnymi

 

wrzesień

Wystawa malarstwa Alicji Stankiewicz – SPECULA

 

sierpień

Wystawa „Lśnienie” Sensui Oikawy, Mistrzyni Kaligrafii Japońskiej z Tokio

 

lipiec – sierpień

Wystawa fotografii Andrzeja Maciejewskiego „Garden of Eden” i „Weather Report’. Wernisaż wystawy miał miejsce 6 lipca 2012

 

czerwiec – lipiec

Wystawa „Trzynaście obrazów z Drogi do wolności”. Prace z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu

 

kwiecień – maj

Wystawa Niebiańska Pasja Doroty Lampart. Prace z kolekcji Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie

 

luty – marzec

Wystawa Franciszka Starowieyskiego „sen o teatrze”. Grafiki, rysunki, szkice, projekty z kolekcji P. Teresy Starowieyskiej

 

 2011

grudzień – styczeń 2012

Wystawa malarstwa na szkle Joanny Pawłat „Pokój z widokiem”

 

grudzień – styczeń 2012

Wystawa ceramiki Oliwii Beszczyńskiej „Down to Earth”

 

październik – listopad

Wystawa Kolekcji Muzeum Rzeźby Współczesnej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Wystawa zbiorowa: Katarzyna Kobro, Jerzy Jarnuszkiewicz, Gustaw Zemła, Barbara Zbrożyna, August Zamoyski, Jacek Waltoś, Franciszek Strynkiewicz, Adolf Ryszka, Antoni Rząsa, Stanisław Radwański, Adam Procki, Andrzej Pawłowski, Antoni Janusz Pastwa, Sławoj Ostrowski, Adam Myjak, Józef Łukomski, Stanisław Kulon, Tomasz Kawiak, Jan Kucz, Alfons Karny, Krystian Jarnuszkiewicz, Bronisław Chromy, Władysław Hasior, Barbara Falender

 

wrzesień

Wystawa „Kurz ZEN”, Nyogen Nowak – malarstwo Zen, Ewa Hadydon – malarstwo ezoteryczne

 

czerwiec – lipiec

Wystawa Japońskiej Mistrzyni Kaligrafii z Tokio Sensui Oikawy „Pisane sercem”. Wystawa połączona z bezpłatnymi warsztatami kaligrafii japońskiej

 

maj – czerwiec

Wystawa znanego międzynarodowego autora plakatów teatralnych, Rafała Olbińskiego „Plakaty/Rysunki”.  Plakaty i rysunki pochodziły z prywatnej kolekcji Artysty, który uroczyście otworzył wernisaż

 

marzec – kwiecień

Wystawa fotografii Macieja Cieślaka „Bajka Masajska. Podróż inicjacyjna”

 

luty – marzec

Wystawa prac Stasysa Eidrigeviciusa „Smutki”. Prace z kolekcji prywatnej artysty oraz ze zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu

 

2010

grudzień – styczeń

Wystawa malarstwa Weroniki Karwowskiej „Portrety i Lustra”

 

październik – listopad

Wystawa prac rysunkowych „W krainie różności Edmunda Monsiela”. Prace z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

 

wrzesień – październik

Tadeusz Kantor oraz Dietmar Bührer „Wielopole, Wielopole”, „Umarła Klasa” w rysunku Tadeusza Kantora i w fotografii Dietmara Bührera. Prace z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi oraz z prywatnych zbiorów Dietmara Bührera

 

lipiec

Wystawa prac malarskich z okazji 118 Urodzin Brunona Schulza

 

czerwiec – lipiec

Jadwiga Kiciak „Koronkowa Robota; Obrazy i Rysunki”

 

maj – czerwiec

Wystawa Stanisława Ignacego Witkiewicza a także innych artystów, „Witkacy i inni”. Prace z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz z kolekcji Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

 

kwiecień

Wystawa malarstwa Marka Leszczyńskiego „Oczekiwanie na muzykę”, „Portrety”, „Rykowiska”

 

luty – marzec

Wystawa malarstwa afrykańskiego „Tingatinga”. Obrazy ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie 

 

 2009

listopada – styczeń 2010

Premierowa wystawa fotografii Mikołaja Grynberga „Dużo Kobiet”

 

wrzesień – październik

Wystawa Zdzisława Beksińskiego „Rysunki”. Rysunki wypożyczone zostały z Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich

 

lipiec – sierpień

Wystawa malarstwa Katarzyny Gawłowej ze wsi Zielonki. Obrazy zostały wypożyczone z Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie

 

maj – lipiec

Wystawa Nikifor, Kashinath Chauhan „Dwa oblicza prymitywizmu w sztuce”. Wystawa malarstwa i rysunku Nikifora z kolekcji Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie oraz prac Kashinatha Chauhana ze zbiorów Krzysztofa Krauzego

 

marzec – kwiecień

Wystawa malarstwa i fotografii Andrzeja Bieńkowskiego „Muzyka Odnaleziona Muzykanci

 

luty – marzec

Wystawa malarstwa Marka Sobczyka „Psycho/somo/socjo – analiza w Lublinie”