Oficyna

Opis

Jest częścią kompleksu pałacowego Składa się z dwóch części: wschodniej – starszej (z końca XVII w.) i zachodniej – późniejszej. Na skutek pożaru w 1966 roku część parterowa uległa całkowitemu zniszczeniu do poziomu fundamentów. Ich stan techniczny ulegał regularnej dewastacji ze względu na brak dozoru i stałej bieżącej konserwacji.

Decyzją Naczelnika Gminy Piaski, z dnia 14.12.1989 roku, oficyna została przekazana Ośrodkowi Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

Budynek poddano remontom. Zachodnią część budynku wydźwignięto z kompletnej ruiny. Obecnie mieści się tu sala teatralna przeznaczona do prowadzenia prób i prezentacji spektakli, odbywają się w niej również sympozja, sesje warsztatowe oraz Zgromadzenia.
W tej części znajdują się również garderoby aktorów i pomieszczenia gospodarcze, a na poddaszu sala noclegowa dla studentów Akademii Praktyk Teatralnych. 

W starszej, wschodniej części oficyny mieszczą się archiwalia teatralne, video i filmoteka oraz stanowiska do komputerowej archiwizacji zbiorów Ośrodka .

Oficyna dźwignięta z kompletnej ruiny to nasz największy utwór

Włodzimierz Staniewski, Nota reżyserska do METAMORFOZ, 1997

SALA KAFELKOWA

Mieści się na parterze Oficyny, po lewej stronie od głównego wejścia. Przeprowadzone przez Ośrodek prace konserwatorskie pozwoliły na zrekonstruowanie tego cennego zabytkowego wnętrza, którego ściany wyłożone są kaflami z Delft, sprowadzonymi tu w połowie XVII wieku, wykonanymi malarską techniką podszkliwową. Kolorystycznie dekoracja wnętrza utrzymana jest w tonacji biało-błękitnej.

Galeria