Perspektywy mantyczne. Wyrocznie, proroctwa, performatyka


Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”

razem z wydziałem Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego

wydał książkę (w języku polskim i angielskim) 

„Perspektywy mantyczne. Wyrocznie, proroctwa, performatyka”.

Publikacja zawiera materiały z sympozjum pod tym samym tytułem jakie miało miejsce w OPT w Gardzienicach  dniach 26-28 września 2013 roku. Kuratorami sympozjum byli: Yana Sistovari (London University, Teatr „Thiasos”) i prof. Krzysztof Bielawski a całość odbyła się z inicjatywy, pod opieką i koordynacją naukowo – artystyczną Włodzimierza Staniewskiego.

Panelistami sympozjum, oprócz wyżej wymienionych,  byli światowej sławy naukowcy:

  • prof. Oliver Taplin (Oksford), 
  • prof. Uniwersytetu w Groningen Jan N. Bremmer,
  • prof Edith Hall (King’s College, Londyn),
  • prof. Dariusz Kosiński (UJ),
  • prof. Krzysztof Rutkowski (Artes Liberales, UW),
  • Zachary Dunbar (University of Melbourne),
  • dr Lech Trzcionkowski (UJ), 
  • dr Mariusz Zagórski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń),
  • dr Andrzej Gillmeister (Uniwersytet Zielonogórski),
  • dyr. Fiona Macintosh (Oksford).

Redakcja prof. Krzysztof Bielawski

Książka jest do nabycia w biurze Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice’ przy ul. Grodzkiej 5a w Lublinie.