Rekrutacja 2023/2024 | Akademia Praktyk Teatralnych „Gardzienice”


Zgłoszenia online do 30.04.2023: office@gardzienice.org


Kurs adresowany jest do adeptów teatru, studentów wydziałów humanistycznych, animatorów kultury, kandydatów na aktorów i reżyserów, instruktorów zespołów teatralnych.
Kurs odbywa się w cyklu rocznym, w formie comiesięcznych, trzy – czterodniowych zjazdów w Gardzienicach.
Zajęcia prowadzą reżyserzy, aktorzy, muzycy Teatru „Gardzienice” oraz zapraszani artyści (w tym mainstreamowi), pedagodzy z innych teatrów i uczelni, z Polski i zagranicy.

Zajęcia obejmują:

  • pracę z ciałem (ruch sceniczny, taniec, choreografia, gest/cheironomia)
  • analizę i interpretację tekstu oraz adaptację tekstu do wymagań scenicznych
  • budowę linii życia roli
  • układanie scen (konstrukcja sceny, współpraca aktora z reżyserem, kreacja zbiorowa)
  • muzyka (śpiew solowy, chóralny, tradycje, instrumenty)
  • lekcje z historii i teorii teatru (głównie dramat antyczny)
  • antropologia teatru (misteria, inicjacje)
  • rejestracja filmowa procesu scenicznego
  • praca nad artykulacją i interpretacją tekstu w języku angielskim, prowadzona przez aktorów z Anglii.
Zwieńczeniem Akademii jest spektakl dyplomowy, prezentowany w ramach Maratonów Teatralnych „Gardzienic” oraz na festiwalach w Polsce i za granicą.
Absolwenci i studenci zapraszani są też do udziału w spektaklach repertuarowych Teatru „Gardzienice” oraz do innych przedsięwzięć kulturowych.
Absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.
 

Przy tegorocznych naborach do Akademii, postanowiliśmy zaproponować nieco inną formułę niż przy poprzednich spotkaniach – mniej egzaminacyjną a bardziej sprowadzającą się do uczestniczenia w naszych próbach i do rozmów z poszczególnymi artystami z naszego teatru. Dlatego zapraszamy kandydatów na spotkania  w mniejszych grupach, sukcesywnie, przy okazji spektakli lub innych wydarzeń w Gardzienicach. 
Kandydaci proszeni są o przygotowanie 10-minutowych prezentacji:
tekst, piosenka, etiuda aktorska; oraz taniec, gra na instrumencie (woluntarnie).
Zgłoszenia (CV, list intencyjny i zdjęcie) prosimy przesłać na adres: office@gardzienice.org z dopiskiem Akademia, do dnia 30.04.2023

Koszt udziału w sesji kwalifikacyjnej wynosi 150 złotych (obejmuje nocleg /wyżywienie).

Zajęcia nie są odpłatne. Studenci pokrywają jedynie koszty podróży i wyżywienia w czasie comiesięcznych sesji.
Zapewniamy miejsca noclegowe na terenie Ośrodka.


Więcej informacji oraz relacje filmowe z działań Akademii:

gardzienice.org/Akademia-Praktyk-Teatralnych

gardzienice.org/gardzienice-online/edukacja-online/

Akademia Praktyk Teatralnych „Gardzienice” działa od 1997 roku.
Działalność Akademii Praktyk Teatralnych jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Instytucji Samorządu Województwa Lubelskiego
współprowadzonej przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego.

logo mkidn - Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"
logo urzad bez lubelskie - Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"