Rekrutacja 2023/2024 | Akademia Praktyk Teatralnych „Gardzienice”


Zgłoszenia online do 30.04.2023: office@gardzienice.org
Stacjonarne sesje kwalifikacyjne: 18-19 i 20-21.05.2023


Kurs adresowany jest do adeptów teatru, studentów wydziałów humanistycznych, animatorów kultury, kandydatów na aktorów i reżyserów, instruktorów zespołów teatralnych.
Kurs odbywa się w cyklu rocznym, w formie comiesięcznych, trzy – czterodniowych zjazdów w Gardzienicach.
Zajęcia prowadzą reżyserzy, aktorzy, muzycy Teatru „Gardzienice” oraz zapraszani artyści (w tym mainstreamowi), pedagodzy z innych teatrów i uczelni, z Polski i zagranicy.

Zajęcia obejmują:

  • pracę z ciałem (ruch sceniczny, taniec, choreografia, gest/cheironomia)
  • analizę i interpretację tekstu oraz adaptację tekstu do wymagań scenicznych
  • budowę linii życia roli
  • układanie scen (konstrukcja sceny, współpraca aktora z reżyserem, kreacja zbiorowa)
  • muzyka (śpiew solowy, chóralny, tradycje, instrumenty)
  • lekcje z historii i teorii teatru (głównie dramat antyczny)
  • antropologia teatru (misteria, inicjacje)
  • rejestracja filmowa procesu scenicznego
  • praca nad artykulacją i interpretacją tekstu w języku angielskim, prowadzona przez aktorów z Anglii.
Zwieńczeniem Akademii jest spektakl dyplomowy, prezentowany w ramach Maratonów Teatralnych „Gardzienic” oraz na festiwalach w Polsce i za granicą.
Absolwenci i studenci zapraszani są też do udziału w spektaklach repertuarowych Teatru „Gardzienice” oraz do innych przedsięwzięć kulturowych.
Absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.
 

Tegoroczna rekrutacja odbędzie się w formie dwudniowej sesji prowadzonej przez aktorów Teatru „Gardzienice” i zaproszonych pedagogów;
w dwóch grupach, w dniach 18 i 19 oraz 20 i 21 maja 2023 roku.
Kandydaci proszeni są o przygotowanie 10-minutowych prezentacji:
tekst, piosenka, etiuda aktorska; oraz taniec, gra na instrumencie (woluntarnie).
Zgłoszenia (CV, list intencyjny i zdjęcie) prosimy przesłać na adres: office@gardzienice.org z dopiskiem Akademia, do dnia 30.04.2023

Koszt udziału w sesji kwalifikacyjnej wynosi 150 złotych (obejmuje nocleg /wyżywienie).

Zajęcia nie są odpłatne. Studenci pokrywają jedynie koszty podróży i wyżywienia w czasie comiesięcznych sesji.
Zapewniamy miejsca noclegowe na terenie Ośrodka.


Więcej informacji oraz relacje filmowe z działań Akademii:

gardzienice.org/Akademia-Praktyk-Teatralnych

gardzienice.org/gardzienice-online/edukacja-online/

Akademia Praktyk Teatralnych „Gardzienice” działa od 1997 roku.
Działalność Akademii Praktyk Teatralnych jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Instytucji Samorządu Województwa Lubelskiego
współprowadzonej przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego.

logo mkidn - Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"
logo urzad bez lubelskie - Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"