Widowisko muzyczne teatrów „Gardzienice” z Polski i „Stella Polaris” z Norwegii


„MIŁOŚĆ I POGARDA, POKÓJ I WOJNA
Rzecz o Świętosławie córce Mieszka oraz Olafie – synu Tryggve
i o wieku X, kiedy rodził się nowy świat”.

Norweska premiera spektaklu: 13 czerwca 2022, Oslo – Kulturkirken Jakob
Przedpremiera: 8, 9 października 2022, Gardzienice – Kompleks Pałacowo – Parkowy Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”
Premiera polska: 15 października 2022, Lublin – Centrum Spotkania Kultur


Projekt „Praktykowanie historii” skupia się wokół wspólnej pracy artystów z Polski (Teatr „Gardzienice”) i Norwegii (Teatr „Stella Polaris”) nad spektaklem, którego idea odwołuje się do historii początków obu krajów, mitów leżących u podstaw ich kultur oraz „miejsc wspólnych” w ich kulturze. Koncepcja widowiska odwołuje się do mitologii polsko-słowiańskiej oraz norweskiej (Wikingowie) w okresie kształtowania się chrześcijaństwa w Polsce i Norwegii.
Ryty średniowiecza, spotkania Wikingów ze Słowianami, kształtowania się tożsamości Europy i oblicz narodów, czasy wielkich władców i władczyń, szalonych wojowników i wspaniałych kobiet.

pomysł i główne założenia: Włodzimierz Staniewski
reżyseria: Włodzimierz Staniewski i Per Spildra Borg
muzyka: Mikołaj Blajda


Obsada premierowa w Oslo (czerwiec 2022):
TEATR „GARDZIENICE”: Mariusz Gołaj, Joanna Holcgreber, Marcin Mrowca, Anna Dąbrowska, Paweł Kieszko, Anna Bielecka, Anna Maria Słowikowska, Maria Matosek, Kuba Kalinowski
TEATR „STELLA POLARIS”: Idah Johannesen, Egil Birkeland, Marie Satyami Vik, Anna Tarakchyan, Katarzyna Sanak, Stefan Mazur, Louis Poisot, Emilie Ørneseidet Larsen, George Attwill, Marcin Styborski


Obsada premiery polskiej w Lublinie (październik 2022):
TEATR „GARDZIENICE”: Mariusz Gołaj, Joanna Holcgreber, Marcin Mrowca, Anna Dąbrowska, Paweł Kieszko, Anna Bielecka, Anna Maria Słowikowska, Maria Matosek, Oleh Drach, James Jack Bentham, Elliot Windsor, Charles Sobry
TEATR „STELLA POLARIS”: Egil Birkeland, Marie Satyami Vik, Stefan Mazur, Emilie Ørneseidet Larsen, George Attwill, Marcin Styborski, Gergø Popa, Violeta Sliusar, Yevheniia Barlet

saksofon sopranowy i flety: Leszek „Hefi” Wiśniowski
światło: Maciej Dziaczko
dźwięk: Łukasz Orzeł
multimedia: Piotr Kaciuczyk
wykonawca masek: Ryszard Hodur
wykonawca skrzydeł Bazylis: Anna Maria Rudzińska
wykonawca łodzi: Tomasz Samoszuk

Wydarzenie organizowane w ramach projektu: „Praktykowanie historii. Norwegia i Polska – odnajdywanie w czasie i przestrzeni. Interdyscyplinarne przedsięwzięcie Teatrów Stella Polaris i Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”
(z Partnerami) w sferze: teatru i filmu; muzyki i tańca; sztuk wizualnych i refleksji akademickiej”

Koordynatorzy organizacyjni projektu Praktykowanie Historii:
Thorunn Hagberg i Wojciech Goleman


Możliwość rezerwacji bezpłatnej wejściówki na wydarzenie w terminach:
◾ 8 i 9 października ???? ??????
https://gardzienice.org/zarezerwuj/
☏ +48 81 532 98 40 • pn.-pt. 10.00-18.00
office@gardzienice.org

Miejsce wydarzenia: Kompleks Parkowo – Pałacowy Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”: Gardzienice Pierwsze 3, 21-050 Piaski / woj. lubelskie

◾ 15 października ???? ??????
do odbioru w Kasie Centrum Spotkania Kultur.
Prowadzona jest również rezerwacja telefoniczna i mailowa: Tel.: 81 441 56 7
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
e-mail: obslugawidza@spotkaniakultur.com

Miejsce wydarzenia: Centrum Spotkania Kultur, plac Teatralny 1, 20-029 Lublin

___________________________________________________________________________

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Wydarzenie organizowane w ramach projektu: „Praktykowanie historii. Norwegia i Polska – odnajdywanie w czasie i przestrzeni.” Interdyscyplinarne przedsięwzięcie Teatrów Stella Polaris i Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” (z Partnerami) w sferze: teatru i filmu; muzyki i tańca; sztuk wizualnych i refleksji akademickiej.

Środki finansowe pozyskane z Programu Kultura – Mechanizmu Finansowego EOG (tzw. fundusze norweskie) na lata 2014-2021.

______________________________________________________________________________________|

??
A musical spectacle of the theatres „Gardzienice” from Poland and „Stella Polaris” from Norway:

LOVE AND CONTEMPT, PEACE AND WAR
The story of Świętosława – Mieszko’s daughter and Olaf – Tryggve’s son
and about the 10th century, when a new world was being born


The 'Practicing History’ project centres around the joint work of artists from Poland (’Gardzienice’ Theatre) and Norway (Theatre 'Stella Polaris’) on a performance whose idea refers to the history of the beginnings of origins of both countries and the myths underlying their cultures and the 'common places’ in their culture. The concept of a joint new production refers to Polish-Slavic and Norwegian mythology (Vikings) in the period of the formation of Christianity in Poland and Norway.

The rites of the Middle Ages, encounters between Vikings and Slavs, the formation of the identity of Europe and countenances of nations, the times of the great male and female rulers, crazy warriors and magnificent women.

concept and main ideas: Włodzimierz Staniewski
direction: Włodzimierz Staniewski and Per Spildra Borg
music: Mikołaj Blajda


Premiere cast (Oslo, June 2022):

THEATRE 'GARDZIENICE’: Mariusz Golaj, Joanna Holcgreber, Marcin Mrowca, Anna Dąbrowska, Paweł Kieszko, Anna Bielecka, Anna Maria Słowikowska, Maria Matosek, Kuba Kalinowski

THEATRE 'STELLA POLARIS’: Idah Johannesen, Egil Birkeland, Marie Satyami Vik, Anna Tarakchyan, Katarzyna Sanak, Stefan Mazur, Louis Poisot, Emilie Ørneseidet Larsen, George Attwill, Marcin Styborski

The cast of the Polish premiere (Lublin, October 2022):

THEATRE 'GARDZIENICE’: Mariusz Gołaj, Joanna Holcgreber, Marcin Mrowca, Anna Dąbrowska, Paweł Kieszko, Anna Bielecka, Anna Maria Słowikowska, Maria Matosek, Oleh Drach, James Jack Bentham, Elliot Windsor, Charles Sobry

THEATRE 'STELLA POLARIS’: Egil Birkeland, Marie Satyami Vik, Stefan Mazur, Emilie Ørneseidet Larsen, George Attwill, Marcin Styborski, Gergø Popa, Violeta Sliusar, Yevheniia Barlet

Soprano saxophone and flutes: Leszek „Hefi” Wiśniowski
Light: Maciej Dziaczko
Sound: Łukasz Orzeł
Multimedia: Piotr Kaciuczyk
Mask creator: Ryszard Hodur
Concepts of the wings of Bazylises: Anna Maria Rudzińska
Boat constructor: Tomasz Samoszuk

Norwegian premiere of the performance: 13 June 2022, Oslo – Kulturkirken Jakob

Pre-premiere: 8, 9 October 2022, Gardzienice – Palace and Park Complex of the „Gardzienice” Centre for Theatre Practices
Polish premiere: 15 October 2022, Lublin – Meeting of Cultures Centre


Event organised as part of the project: „Practicing History. Norway and Poland – rediscovering time and space. Inter-disciplinary undertaking of theatres: “Stella Polaris” and “Gardzienice” Centre for Theatre Practices (with partners) in thefield of theatre and film, music and dance, visual arts and academic reflection”.

Organising coordinators of the Practising History project:
Thorunn Hagberg and Wojciech Goleman


Possibility to book a free tickets for the event on dates:

◾ 8 and 9 October
https://gardzienice.org/zarezerwuj/
☏ +48 81 532 98 40 – Mon.-Fri. 10.00- 18.00
office@gardzienice.org

Event venue: Complex Park and Palace Complex of the „Gardzienice” Centre for Theatre Practices
Gardzienice Pierwsze 3, 21-050
Piaski / Lubelskie Voivodeship / Poland


◾ Entry tickets for the event on 15 October to be collected at the box office of the Meeting of Cultures Centre

Event venue: Centre for the Meeting of Cultures in Lublin, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin


Working together for a green, competitive and inclusive Europe