Dni Otwarte

Bramy Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” otworzyły się dla wszystkich zwiedzających. Była to unikalna okazja, by spotkać się z aktorami i twórcą Teatru, zajrzeć do odrestaurowanych obiektów kompleksu pałacowo-parkowego, zatrzymać przy wystawach na ten dzień przewidzianych, zabawić przy Zgromadzeniu Artystycznym. Ostatni w 2014 r. Dzień Otwarty w Europejskim Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice” odbył się 5 października (niedziela,  g. 11

Perspektywy mantyczne. Wyrocznie, proroctwa, performatyka

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” razem z wydziałem Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego wydał książkę (w języku polskim i angielskim)  „Perspektywy mantyczne. Wyrocznie, proroctwa, performatyka”. Publikacja zawiera materiały z sympozjum pod tym samym tytułem jakie miało miejsce w OPT w Gardzienicach  dniach 26-28 września 2013 roku. Kuratorami sympozjum byli: Yana Sistovari (London University, Teatr „Thiasos”) i prof. Krzysztof Bielawski a całość