Ekologia teatru

Logo gardzienice

EKOLOGIA TEATRU

Pracownia Ekologii Teatru (2015-2020)

Założona została we współpracy Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego i Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Otwarcie Pracowni i podpisanie umowy partnerskiej miało miejsce 25 marca 2015.

Pracownię prowadzi Włodzimierz Staniewski; ma ona charakter artystyczno-naukowy.

Zrealizowane projekty:

 • Sympozjon “Sentio: Novalis”, 19-20 września 2015.
 • Współpraca przy publikacji książki „Perspektywy mantyczne. Wyrocznie, proroctwa, performatyka” w 2015 roku.
 • Współpraca w przygotowaniu Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej “Eurypides-Innowator”, 13-15 maja 2016.
 • Sesja warsztatowa dla studentów kursu Ekologia Teatru w Gardzienicach, 9-14 lipca 2016.
 • Sesja warsztatowa dla studentów kursu Ekologia Teatru; praca nad esejem scenicznym „Złoty Osioł”, 21-25 września i 6-8 października 2016
 • Organizacja gościnnego wykładu pt. „Props, Aeschylus and the Invention of Theatre” Profesora Olivera Taplina z Uniwersytetu w Oksfordzie w siedzibie Kolegium „Artes Liberales” w Warszawie, 4 października 2016.
 • Współpraca przy organizacji II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej “Eurypides-Innowator”, 11-15 maja 2017. W ramach Konferencji miał miejsce wykład Prof. Armanda D’Angour „Ożywiając Orestesa: dźwięki Chóru”w siedzibie Kolegium „Artes Liberales” w Warszawie, 15 maja 2017.
 • Współorganizacja inauguracji roku akademickiego 2015/16, 2017/18 i 2018/19 dla studentów Wydziału Artes Liberales.

 

Prezentacje i pokazy:

 • Pokaz eseju scenicznego (z okazji inauguracji roku akademickiego 2016/2017 oraz na VI Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Błądzących) 8 i 30 października 2016.
 • prezentacja eseju scenicznego „O Złotym Ośle, kobietach i pragnieniu” w Warszawie: próby odbywały się między 15 stycznia a 20 czerwca 2017; pokaz miał miejsce 27 czerwca 2017.
 • Prezentacja eseju scenicznego „O Złotym Ośle, kobietach i pragnieniu” w Zakopanem na ogólnopolskiej konferencji naukowej „VII Spotkania Antropologiczne” w Muzeum Tatrzańskim Zakopanem, filia w Galerii Hasiora, 7 grudnia 2017.