Polifonie / Poliwizje

Katarzyna Wesołowska – POLIFONIE/POLIWIZJE

Koncert-Instalacja „POLIFONIE/POLIWIZJE” jednoczy warstwy muzyczne i wizualne poprzez wykonanie krótkiego recitalu fortepianowego, składającego się z utworów Jana Sebastiana Bacha w abstrakcyjnej przestrzeni scenograficznej ożywianej światłem i projekcjami. Ideą projektu jest ukazanie wielopłaszczyznowości muzyki poprzez wielowarstwową przestrzeń: jej architektoniczności i wieloliniowości zarazem, ale także – w zmienności światła i projekcji – wyrażenie jej nieuchwytnej treści i intensywnego oddziaływania na emocje zarówno słuchacza jak i wykonawcy.

Tytuł „POLIFONIE/POLIWIZJE” ściśle oddaje powyższe założenia. Polifonia to pojęcie z terminologii muzycznej określające sposób kształtowania relacji pomiędzy poszczególnymi głosami w utworze tak, że pozostają one wobec siebie niezależne i równoważne, jednocześnie harmonijnie współbrzmiąc ze sobą. Twórczość Jana Sebastiana Bacha jest jednym z najdoskonalszych przykładów polifonii w historii muzyki. Termin „poliwizje” wyraża analogię kształtowania warstwy wizualnej wobec warstwy muzycznej, a także opisuje odczucie jednoczesnego „wielosłyszenia” i „wielowidzenia”, które może wywoływać muzyka.

Na program koncertu złożyły się następujące utwory Jana Sebastiana Bacha: 

 – VI Suita angielska d-moll:

1. Preludium 

2. Allemande

3. Courant 

4. Sarabanda – Double 

5. Gawot I – Gawot II

6. Gigue

 

– Fantazja chromatyczna i fuga d-moll

 

NOTA BIOGRAFICZNA

 Katarzyna Wesołowska – pianistka i scenograf. Absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych w klasie fortepianu prof. Marii Murawskiej w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Doskonaliła swoje umiejętności na wielu kursach mistrzowskich w kraju i za granicą pod okiem m.in. Diny Yoffe, Roberta Levina, Mikhaila Voskresensky’ego i Tobiasa Kocha. Ukończyła także studia licencjackie na kierunku scenografia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obecnie w trakcie studiów magisterskich. Ma na swoim koncie m.in. scenografię do polskiej prapremiery opery „Il Giasone” F. Cavallego (premiera 4.03.2017, Teatr Collegium Nobilium, reż. Michał Zdunik) oraz udział w wystawie „Wymiary Scenografii” w Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach (sierpień 2016). 

Galeria