Oficyna północna

Opis

Przez wiele lat pełniła funkcje mieszkalne i publiczne, m. in. była siedzibą miejscowej poczty. Tak jak pozostałe obiekty – popadała w ruinę.

Założeniem adaptacji oficyny północnej był kompleksowy remont pomieszczeń z likwidacją istniejących ścian działowych, przebudową klatki schodowej na poddasze w celu dostosowania jej do obowiązujących wymagań techniczno-funkcjonalnych oraz odtworzeniem arkadowego podcienia od strony zachodniej.

Zakres prac objął podbicie fundamentów, wzmocnienie konstrukcji budynku, wymianę stropów, więźby dachowej (nowy dach z pokryciem z blachy miedzianej), oraz wszystkich instalacji. Roboty prowadzono w okresie marzec 2011 – kwiecień 2013.

Obecnie mieści się tu salka konferencyjna, zaplecze biurowe i kilka pokoi gościnnych.

Galeria