O projekcie


Cel i jego oczekiwane rezultaty / partnerstwo w projekcie

Projekt jest kontynuacją i pogłębieniem współpracy dwóch grup teatralnych: Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” oraz norweskiej grupy Stella Polaris.

Obie grupy są bliskie sobie programowo. Łączą je poszukiwania inspiracji w kulturach archaicznych i tradycyjnych oraz próba wyjścia z teatrem poza jego sztywne ramy instytucjonalne i gatunkowe. Przedstawienia obu grup łączą teatr z muzyką, tańcem, elementami sztuki „nowego cyrku”. Grane są często poza tradycyjnymi „pudełkowatymi” scenami.

W ramach obecnego projektu, dla zwiększenia potencjału partnerstwo jest rozszerzone na Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, nowej instytucji kultury, o dużym potencjale, zwłaszcza w sferze organizacyjnej i technicznej, z największą w Lublinie sceną teatralną.

Celem projektu jest zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci współpracy artystów i instytucji kultury, których osią będą organizacje partnerskie.

Projekt zakłada szereg działań. Będą one skupiać się wokół wspólnej pracy artystów z Polski i Norwegii nad nowym spektaklem, którego idea odwołuje się do historii początków obu krajów oraz mitów leżących u podstaw ich kultur oraz „miejsc wspólnych” w kulturze obu krajów. Jego reżyserami będą Włodzimierz Staniewski i Per Spildra Borg.

Praca nad spektaklem będzie okazją do spotkań i wymiany artystycznej. Artyści nie będą tylko skupieni nad pracą nad nowym przedstawieniem, ale będą również wystawiać własne przedstawienia dla miejscowej publiczności (Polacy dla norweskiej, Norwedzy dla polskiej), a także prowadzić warsztaty. Ich tematyka będzie związana z teatrem, z którym związani są wszyscy partnerzy.

Będą one jednak dwojakie: z jednej strony będą dotyczyły profesjonalizacji kadr kultury – poprzez wzajemne nauczanie nowych metod. Z drugiej będą miały charakter integracyjny – będą łączyć środowisko teatralne, ale również mieszkańców oraz środowisko lokalne i imigrantów.

Zakres projektu uzupełniają wystawy – które będą stanowić formę promocji środowiska artystów wizualnych skupionych wokół obu ośrodków (Gardzienice – Lublin i Sandefjord-Oslo) i sposobem na nawiązanie kontaktów przez tę grupę twórców.

Projekt ma jest multidyscyplinarny – łączy teatr z muzyką i sztukami wizualnymi, a towarzyszy temu refleksja naukowa (zaplanowano 2 konferencje poświęcone tematyce historii i mitu w teatrze i kulturze). W rezultacie realizacji projektu powstanie polsko-norweska sieć artystów i twórców skupiona wokół partnerów projektu i kontynuująca współpracę w ramach kolejnych projektów artystycznych.

  • Projekt obejmuje:

19 prezentacji spektaklowych, 5 sesji warsztatowych, 2 konferencje i 3 wystawy.