For more information see the NEWS.

GARDZIENICE Centre for Theatre Practices, performances in Season 2018/2019:

WESELE Wyspiański-Malczewski-Konieczny (according to Stanisław Wyspiański, “The Wedding“)

PYTHIAN ORATORIO – dir. Włodzimierz Staniewski, music by Mikołaj Blajda

IPHIGENIA in T... – dir. Włodzimierz Staniewski

IPHIGENIA at A… – dir. Włodzimierz Staniewski, music by Zygmunt Konieczny

ELEKTRA – dir. Włodzimierz Staniewski

SONGS FROM “METAMORPHOSES” – dir. Włodzimierz Staniewski, music adaptation by Maciej Rychły

Presentations of the Academy for Theatre Practices at GARDZIENICE

Generator of Hope” performances

Multimedia exhibitions – idoors and in the open space of the Palace and Garden complex in Gardzienice

Information and booking – CONTACT